Hoppa till innehåll

Samverkan för boinflytande

Framtidenkoncernen och Hyresgästföreningen och har inlett samtal om hur samverkan inom boinflytande kan förstärkas och vidareutvecklas tillsammans. Ett av huvudmålen är att säkerställa att de resurser som satsas gynnar hyresgästernas möjlighet till boinflytande på bästa sätt och ytterst gagnar alla hyresgäster.

Ett första steg är att kartlägga hur arbetet med boinflytande i samverkan med Hyresgästföreningen centralt och de lokala hyresgästföreningarna bedrivs idag. Kartläggningen ska ge svar på en rad frågor som till exempel hur de pengar som går till olika insatser för boinflytande används, hur arbetet kan vidareutvecklas, hur rutiner kring återrapportering ser ut och hur de lokaler som finns ute i bostadsområdena utnyttjas och hur det överensstämmer med regelverk.
Genom kartläggningen tror vi oss också kunna hitta goda exempel till hjälp i vårt arbete framåt, som skall syfta till ännu bättre arbetssätt för hyresgästinflytande och rutiner för uppföljning.

De nuvarande avtalen mellan respektive bolag, det vill säga Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon samt Hyresgästföreningen är i några fall tecknade på mitten av 90-talet, och vi behöver ha avtal som är uppdaterade till dagens förutsättningar.

I ett senare skede kommer de nuvarande avtalen eventuellt att behöva sägas upp för att kunna vidareutvecklas tillsammans, och arbete med att hitta nya och bättre former för samverkan mellan koncernens fyra bostadsbolag och Hyresgästföreningen ska kunna ta vid, vilket skall utmynna i ett nytt ramavtal för boinflytande.

För arbetet med kartläggningen har både koncernen och Hyresgästföreningen anlitat externa resurser, som kommer att träffa både representanter från Hyresgästföreningen och från bolagen.

Om du har några frågor på ovanstående går det bra att kontakta Mustapha Timir, Fastighetssupport, 0707-947795 eller mustapha@fastighetssupport.com.