Hoppa till innehåll

Skydda dig mot brand

Till hösten planeras ett byte av brandvarnare i samtliga lägenheter i Bostadsbolagets bestånd.
– Vi byter även de som är nyare. På det sättet kan vi säkerställa att alla lägenheter har moderna brandvarnare, säger Tony Gyllberg, förvaltare på Bostadsbolaget.

Publicerad i Trivas nr 1 2021.

Exakt när bytet sker beror lite på coronapandemin, men som det ser ut just nu kan det komma igång under hösten 2021. Alla hyresgäster kommer få mer information i brevlådan i god tid innan bytet sker.
Peter Södergren på Räddningstjänsten Storgöteborg blir glad när han hör att alla brandvarnare ska bytas ut.
– Brandvarnaren har en begränsad livslängd och bör därför bytas ut efter cirka tio år, vilket är fastighetsägarens ansvar. Men det är inte alla som känner till det så det är en bra och viktig insats av Bostads­bolaget, säger han.
Peter Södergren är verksamhetsutvecklare på Räddningstjänsten Storgöteborg och arbetar varje dag med frågor som rör brandskydd i hemmet. Han säger att en brandvarnare är ett minimum i en lägenhet men att man gärna själv kan komplettera med en 6 kilos pulversläckare och en brandfilt.
– En brandvarnare ska placeras centralt men inte i köket. Däremot kan gärna brandfilten vara i köket och användas om det skulle börja brinna på spisen. Det är farligt att släcka en sådan brand med vatten. Vår allra viktigaste uppmaning i alla lägen är dock att alltid se till att rädda liv i första hand. Att se till att alla tar sig ut från lägenheten, ringer 112 och larmar räddningstjänsten säger han.

Brandvarnarens ljud är högt, ett ljud som kan vara mycket skrämmande för mindre barn som har en tendens att gömma sig när de blir rädda. Att regel­bundet brandöva hemma med hela familjen kan därför vara en bra åtgärd för att alla ska veta vad man ska göra när det tjuter.
– I en rökfylld miljö ska man alltid ta sig fram nära golvet mot utgången. Och stänga dörren till lägenheten så att inte röken sprider sig ut i trapphuset. Brinner det däremot i trapphuset och är tjockt med rökt ska man absolut inte ge sig ut där. Stäng istället dörren om lägenheten och ring 112, SOS Alarm. Alla lägenheter har ett brandskydd i dörrar och väggar vilket skyddar mot brand- och rökspridning. Du är säker i din lägenhet tills räddningstjänsten är på plats, avslutar han.

Faktaruta:

Säkra tips
• Utrustning som du bör ha hemma: Pulver­släckare och brandfilt.
• Testa din brandvarnare varje månad.
• Byt batteri en gång om året på en bestämd dag, till exempel på brand­varnarens dag den 1 december. Du kan också gå in på MSB:s hemsida (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och aktivera en sms-påminnelse när det är dags att byta batteri. Du hittar den på: aktivmotbrand.msb.se.
• Om du har barn hemma – vänj dem vid ljudet av en brandvarnare och lär dem vad signalen innebär.
• Brandöva hemma med hela familjen. Testa brandvarnaren och träna tillsammans med barnen hur man ska agera vid en brand, till exempel att krypa ut från sitt rum till hallen och hur man ringer till SOS Alarm på 112. Bestäm en samlingspunkt utomhus.

Text: Kerstin Torsede


Detta bör alla ha hemma. Brandvarnaren står Bostadsbolaget för och brandsläckare och brandfilt köper du själv.