Hoppa till innehåll

”Bra att det byggs fler lägenheter – men måste ni bygga just här?”

Staden växer så det knakar men fortfarande finns ett stort behov av nya lägenheter. Ett behov som kan lösas på två sätt – antingen att helt nya bostadsområden växer upp eller genom att man bygger där det redan finns hus, det vill säga förtätar i ett område. Och förtätning är något som nästan alltid möter motstånd – innan det är klart.

Publicerad i Trivas nr 1 2021.

Joakim Stagemyr som är ansvarig för nyproduktion på Bostadsbolaget, menar att motståndet oftast handlar om människors rädsla för förändring.
– Byggande av nya hus berör och vid varje bygg­projekt är det vanligt med överklaganden. Det är jättebra att det byggs men inte ”just här”. Det blir en förändring och något man inte är van vid. När allt väl är på plats så tycker man oftast att det blev ganska bra ändå. Men vid varje nybygge är det viktigt att vara lyhörd och anpassa det nya till det gamla och ta hänsyn till olika aspekter. Allt prövas mot det regelverk som finns och det ursprungliga förslaget kanske blir något helt annat. Det är en del i den demokratiska plan­processen helt enkelt, säger han.
Det är mycket som spelar in när det handlar om stadsutveckling och det är kommunen som över­gripande styr och bestämmer vad och var det ska byggas i sin översiktsplan. Utifrån det tar man fram detaljplaner över områden. Vare sig det handlar om ett helt nytt område eller ett område som ska förtätas kan byggexploatörer inte själva bestämma var man ska bygga.
– Vi som bostadsbolag kan ha en vilja om att bygga mer och utveckla ett område där vi redan finns och har mark men då måste många andra delar som infrastruktur, kollektivtrafik och kommunal service finnas på plats. Att ge sig på ett helt nytt område som saknar allt detta – ja, då blir det svårt, säger han.

Det är ovanligt att det skapas helt nya områden i Göteborg idag, det mesta handlar om förtätning i områden där alla strukturer finns på plats. För Bostads­bolagets del har just ett område i Tuve färdigställs och nu väntar 160 nya hyresrätter i Östra Kålltorp.
– Just det området kan man faktiskt nästan säga är i gränslandet mellan förtätning och nytt. Vi har börjat bygga ett nytt parkeringsdäck och räknar med att påbörja bostadshusen under våren.
Det Joakim Stagemyr tycker är viktigt vare sig det handlar om ett nytt eller gammalt område är att inte ha ett alltför ensidigt perspektiv. En blandad bebyggel­se som attraherar olika människor är det bästa.
– En stadsdel mår bra av olika typer. Vi på Bostads­bolaget bygger hyresrätter men det behövs också bostadsrätter, äganderätter och småhus. De flesta människor vill oftast bo kvar i ett område och att kunna flytta från lägenhet till hus eller tvärtom, säger han.

Han tar upp de nya hyreshusen i Askimsviken som stod klara förra året. Fem sjuvåningshus i ett om­råde där det tidigare i princip enbart fanns villor.
– Det är ett attraktivt område och vi visste att många var intresserade men vi blev överraskade av det stora antalet sökande från det direkta närområdet. Alltså människor som ville sälja sina hus och flytta till lägenhet. Att det kom hyreslägenheter till området var oerhört uppskattat, avslutar han.

Text: Kerstin Torsede Bild: Norconsult


Även i Robertshöjd är ett förtätningsprojekt igång. Här ska Bostadsbolaget tillsammans med Egnahemsbolaget bygga cirka 260 nya bostäder. 230 av dem blir hyresrätter och byggstart beräknas ske under året. En ny skola och idrottshall ska också byggas här.