Hoppa till innehåll

Stallet i Haga byggs upp igen

Efter att gårdsbyggnaden/stallet på Skolgatan 36 brann ner 2015 fattade Bostadsbolaget under 2020 beslut om att återställa gården och gårdsbyggnaden i sin ursprungliga form.

Turerna kring vad som skulle byggas på platsen där stallet låg har varit många. Men nu har vi ingått ett så kallat partneringavtal med ett konsortie bestående av Kontra-Konsult och FC Mureri för återuppbyggnaden.

Byggs upp enligt gammal teknik
Gårdsbyggnaden ska återbyggas enligt gammal byggteknik och arbetet kommer att genomföras i samråd med byggnadsantikvarie för att i bästa mån rekonstruera den ursprungliga byggnaden. Tekniken innebär att vi bygger enligt samma byggmetoder som när gårdsbyggnaden uppfördes på mitten av 1800-talet, med undantag för moderna brandsäkerhetsåtgärder. Ett arbete som tar längre tid än vid modern byggnation. Projektformen innebär att arbetet sker i tre skeden där ett nytt godkännande från Bostadsbolaget krävs inför varje skede. Utöver dessa godkännanden krävs också att vi får erforderliga tillstånd av myndigheter.

Preliminära tider
Just nu är vi i skede 1 där utredning och planering pågår. Under detta skede kommer vissa undersökningar göras på plats. Under våren räknar vi med att gå in i skede 2 som omfattar projektering och myndighetskontakter, vilket vi räknar med kommer att pågå under 2021. Förutsatt att vi erhåller nödvändiga beslut är planen att vi i början av 2022 går in i skede 3 och själva byggnationen. Då kommer en hel del spännande arbeten ta vid, bland annat ska rätt virke/skog väljas ut för att sedan huggas, därefter ska virket torka innan det kan användas. Vi beräknar att byggnation på plats kan påbörjas tidigast sommaren 2022. Gårdsbyggnaden planeras vara klar utvändigt runt julen 2022 och stå helt klart till sommaren 2023. ​​

Bilden visar ett fotografi av ett gammalt stall i Haga

Så här såg stallet ut i originalskick. Nu byggs det upp igen, på precis samma sätt som det en gång byggdes.