Hoppa till innehåll

Sortera textil på rätt sätt

Hyresgästernas åsikter är värdefulla för Bostadsbolaget. Förra året skickades det därför ut en extra enkät med fokus på hållbarhet och miljö. Svaren från enkäten visar att många hyresgäster tycker att det är svårt att veta var och hur man källsorterar kläder och hemtextil.

Publicerad i Trivas nr 2 2022.

– På Bostadsbolaget är vi måna om att våra hyresgäster ska kunna göra klimatsmarta val i vardagen. Utifrån enkäten kunde vi se att alla inte har full koll på hur och var man sorterar sina textilier – det vill vi såklart ändra på, säger Sandra som är miljösamordnare på Bostadsbolaget.
Textil har stor påverkan på miljön och klimatet. Som hyresgäst hos Bostadsbolaget har du möjlighet att lämna in textil för återvinning och återanvändning. Det är därför viktigt att sortera rätt.
– Hela och rena kläder och hemtextilier kan lämnas i insamlingsboxarna som står utplacerade i våra bostadsområden. Trasiga textilier sorteras som brännbart. Ofta ser vi att hela och användbara kläder och textilier hamnar i restavfallet. Det är bättre för miljön att de kan återanvändas och återbrukas. Det är viktigt för oss att hyresgästerna vet om att boxarna finns, och att de hittar till närmsta insamling.

I de flesta av Bostadsbolagets områden finns textilboxar från organisationerna Myrorna och Human Bridge utplacerade.
– Där kan hyresgästerna lämna in sina kläder och skor för återbruk. Organisationerna tömmer boxarna med jämna mellanrum och går igenom allt som samlats in. En del av kläderna skänks till behövande. Vissa av kläderna säljs i deras secondhand-butiker.
På så vis kan andra människor få glädje och användning av ett nytt plagg som man själv har tröttnat på.
– Tycker man att det saknas en insamlingsbox där man bor eller har andra idéer eller förslag på hur vi kan underlätta sorteringen, så kan man alltid ta kontakt med sin fastighetsvärd. Det ska vara enkelt att vara miljövänlig!

Läs mer:
Myrorna
Human Bridge

Här hittar du närmaste textilinsamling
På Bostadsbolagets hemsida, under ”miljö och avfall” hittar du en samlad lista över bostadsområden och adresser till textilinsamlingarna.

Detta kan du lämna i textilboxarna

• Kläder
• Sängkläder
• Handdukar
• Filtar
• Hattar
• Handväskor
• Skor (knyt gärna ihop dem om de har skosnören)
• Bälten och accessoarer

Tänk på: Kläder, skor och övriga textilier ska vara hela och rena. Lämna sådant som du tror att andra skulle ha glädje av. Lägg kläderna i en ihopknuten påse innan du lämnar den i boxen.

Text och foto: Josefine Gustafsson

En textilinsamlingsbox.

I de gröna boxarna från Human Bridge kan du lämna kläder och hemtextilier.

En hög med jeans.

I textilinsamlingen kan du lägga bland annat kläder du inte vill ha längre.