Hoppa till innehåll

Tack för ditt engagemang

Nu har vi fått resultatet av årets hyresgästenkät och vi är glada att svarsfrekvensen blev den högsta på flera år. Hela 58,3% av dem som fick enkäten svarade och resultatet bearbetas nu i vår organisation.

Vårt serviceindex minskade tyvärr något. 79,7% är nöjda med vår service jämfört med 81,2% vid senaste mätningen. Positivt är att betyget för utemiljön fortsatte att stiga trots att Bostadsbolaget redan ligger högst i landet här. Varje avdelning på Bostadsbolaget går nu igenom resultatet för att se vad som fungerar bra och vad vi kan bli bättre på. Vi är tacksamma för alla de egna kommentarer som ni lämnat. Här syns ofta förklaringen bakom siffrorna.
Under hela 2018 kommer vi presentera resultatet på olika sätt, bland annat genom vår hyresgästtidning Trivas.