Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsanpassning – bostadsbolaget.se

Vi har ökat tillgängligheten på vår webbplats www.bostadsbolaget.se Det här innebär att bostadsbolaget.se har fått ett nytt utseende för att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. För att följa lagen om tillgänglighet har bostadsbolaget.se uppgraderat sitt utseende efter aktuella krav på webbtillgänglighet. Det innebär att bostadsbolaget.se ska gå att använda av alla användare, inklusive personer med funktionshinder
 
Utifrån webbdirektivet och riktlinjerna i WCAG 2.1 nivå AA har bostadsbolaget.se genomgått en analys av tillgängligheten. Analysen har gjorts både manuellt och med hjälp av verktyg.
Efter analys och utvärdering av webbplatsen har åtgärder vidtagits för att uppfylla kraven och riktlinjerna om tillgänglighet.
 
Här är några exempel på åtgärder vi gjort för att öka tillgängligheten av vår webbplats.
  • Samtliga texter, länkar och knappar är tillgänglighetsanpassade genom att förtydliga färg och form.
  • Möjliggjort tabbning genom hela webbplatsen så att exempelvis människor med nedsatt synförmåga skall kunna navigera sig genom allt material på sidan.
  • Overlayen i toppmenyn har tagits bort (den som visas när man har fört över musen på ett menyval) för att förenkla navigeringen på sidan.

 
Här kan du läsa mer om tillgänglighetsredogörelsen för bostadsbolaget.se