Hoppa till innehåll

Trygghet handlar om välfärd

Hur tryggt ett område uppfattas beror på många olika faktorer och är inget som en fastighetsägare råder över på egen hand. Men att skapa trygga boendemiljöer för alla sina hyresgäster är en del av Bostadsbolagets uppdrag och arbetet måste ske på många plan.

Publicerad i Trivas nr 2 2021.

– Det handlar om välfärd, säger Ali Tabrizi, som är ny på jobbet som utvecklingschef för distrikt Hisingen.
– Vad är det som får en stad att må bra? Sysselsättning, en fungerande skola, tillit och framtidstro. Det är det vi måste titta på.
För att nå resultat krävs det att alla som har ansvar för olika områden – arbetsförmedlingen, skolan, socialtjänsten, polisen, andra fastighetsbolag med flera – krokar arm med varandra och samarbetar.
Rafael Lavicki, Bostadsbolagets förvaltare i Södra Biskopsgården, håller med.
– Vi måste sträva åt samma håll och jobba tillsammans på riktigt, säger han. Det är också viktigt att få med lokalsamhället på tåget, alltså föreningar och nätverk som finns här.

Ali tar satsningar på jobb och det som kallas för ”social hänsyn vid upphandling” som exempel på hur man kan bidra till att skapa större trygghet och stabilitet. Det vill säga att Bostadsbolaget ställer krav på sina leveran­törer att anlita personal från området.
– Och då inte bara hantverksyrkena. Det kan lika gärna vara arkitekter och jurister – eller varför inte vd? Vi behöver förebilder för att våga drömma.
– Rent konkret kan man säga att social trygghet och välfärd handlar om god sysselsättning och en meningsfull fritid. Om en vuxen i varje familj har jobb har vi kommit långt.

Ali menar att det också är viktigt att undvika ett ovanifrån-perspektiv gentemot dem som bor i ett område.
– Det är människorna vi jobbar med, fortsätter han, och de vet själva bäst vad som behövs för att de ska ha det bra. De måste känna sig delaktiga och att vi lyssnar på dem.

Text: Karin Andréen Olsson Foto: Robert Lipic

Två män står framför ett hus i Södra biskopsgården.

Rafael Lavicki (till vänster) och Ali Tabrizi från Bostadsbolaget tar med Trivas på en tur längs Vårväders­gatan. De tycker båda det är viktigt att arbeta tillsammans med de boende för att skapa trygga miljöer.