Hoppa till innehåll

Utvecklingsledare – vad är det?

Sedan ett par år tillbaka finns idag ett antal utvecklingsledare på Bostadsbolaget. Hammarkullen har fyra, Biskopsgården sex, Rannebergen en och Frölunda/Tynnered två. Men vad gör en utvecklingsledare och vad är det som utvecklas? Trivas hälsade på gänget i Hammarkullen för att ta reda på saken.

Publicerad i Trivas nr 4 2023.

Vi träffar Anders, Suraya, Natalie och Rebecca som alla varit lite olika länge på Bostadsbolaget.
– Man kan säga att det här med utvecklingsledare är ett resultat av den strategi som finns inom Framtidenkoncernen för att skapa trygghet och trivsel i våra områden. Strategin kallas ”superförvaltning” och i begreppet ryms en mängd olika saker. Från ökad närvaro, trygghetssäkrade fastigheter till dialog och nolltolerans mot kriminell verksamhet. Ett av målen med superförvaltningen är att vi inte ska ha några särskilt utsatta områden på polisens lista 2030, säger Anders.

Alla utvecklingsledare arbetar med strategins fokusområden men det skiljer sig åt vilka projekt och aktiviteter man ägnar sig åt i områdena under ett år. I Hammarkullen genomfördes till exempel en Boendebudget för första gången i år.
– Hyresgästerna fick lämna in förslag på vilka aktiviteter man skulle vilja genomföra tillsammans med sina grannar i syfte att öka gemenskapen, skapa inblick i demokratiska processer samt öka inflytande och stärka tilliten i området.
De 300 000 kronor som fanns i budgeten har hittills använts för att förverkliga två av de fyra förslagen som fick flest röster. Årets tema var ”Tillsammans igen” och de vinnande förslagen var, en dag på Liseberg, ett besök på Leo’s Lekland, köra gokart och en dag med skidskola, berättar Suraya som arbetat med Boendebudgeten under året.

Ett stort fokus har också legat på olika arbetsmarknadsinsatser. Inte minst via den jobbhubb som nu finns på plats mitt på torget.
– Den kallas Framtidshubben och är öppen flera dagar i veckan. Två koordinatorer från Stadsmissionen finns då på plats och man kan gå dit och skriva CV, söka jobb eller vara med på olika rekryteringsträffar. Vi har också satsat mycket på olika ungdomsjobb och anställt unga vuxna i kortare eller längre perioder på Bostadsbolaget, berättar Rebecca som ansvarar för olika jobbsatsningar.
Natalie har bland annat ansvarat för ett projekt som handlat om att engagera hyresgästerna för att bli trapphusvärdar.
– Det är ett bra projekt som bidrar till gemenskap, trivsel och trygghet för de boende. Man lär känna sina grannar och kan göra olika aktiviteter tillsammans. Till exempel grilla korv på gården eller baka tillsammans i aktivitetshuset. Bostadsbolaget står för allt material som behöver köpas in och hyresgästerna för engagemanget, säger hon.

Nyfiken på allt som händer?
Listan på de olika insatser som enheten för Social Hållbarhet driver pågår kan göras lång. Allt från trygghetsvandringar till Familjeakademin och olika skolprojekt i Nytorpsskolan till trapphusmöten, sambafotboll och löparakademi för unga.
Är du nyfiken på allt som händer? Kontakta: utvecklinghammarkullen@bostadsbolaget.se

Text: Kerstin Torsede Foto: Robert Lipic

Se filmen från besöket hos utvecklingsledarna!

Utvecklingsledare Hammarkullen3.jpg

Suraya, Natalie, Anders och Rebecca arbetar som utvecklingsledare på Bostadsbolaget.