Hoppa till innehåll

Tryggare och trivsammare i Landala

Fler sittplatser på gården, glesare buskage, översyn av gemensamma utrymmen och mer belysning. Det var några av önskemålen när hyresgästerna i Landala fick tycka till i förra årets hyresgästenkät. Nu har flera åtgärder utförts för att skapa en tryggare och trivsammare boendemiljö.

Publicerad i Trivas nr 4 2023.

– Vi är tacksamma för att så många tog sig tid att svara på enkäten. Hyresgästernas åsikter är viktiga eftersom de ligger till grund för vårt arbete, säger Per, förvaltare på Bostadsbolaget.
Den stora innergården i Landalabergen har blivit trevligare och trivsammare. Containrarna som länge stått där i samband med fasadarbeten har nu plockats bort och miljövärdarna har tagit ett grepp om utemiljön.
– Vi har sått nytt gräs där containrarna lämnat avtryck och byggt nya odlingsplatser runt fastigheterna i form av upphöjda kar som vi har planterat i, säger Theresa, miljövärd på Bostadsbolaget.
En container står kvar som gatukonst och pryder gården med gröna, vindlande och växtlika mönster, signerad konstnären Ollio. I år har man dessutom återställt boulebanan intill verket.
– Här har vi skapat en ny inhägnad aktivitetsyta som blivit en social mötesplats, säger Theresa.
Även utemiljön kring sittplatserna och bänkarna har rustats upp och förbättrats på gården som tidigare upplevdes som otrygg.
– De stora buskagen gjorde det till ett tacksamt gömställe för häng. Men miljövärdarna har nu lagt ned mycket arbete på att skapa en trygg och attraktiv utomhusmiljö där hyresgästerna verkligen vill vistas, säger Per.
– Vi har klippt ur buskarna och rensat upp för att skapa mer insyn och öppenhet. Vi har även tagit bort taken på våra fina pergolor på innergården för att öka känslan av trygghet, säger Theresa.
Som en stor del i trygghetsarbetet har ny belysning satts upp i gångpassagerna i Landalabergen och Kapellgången så att det ska kännas bra att gå där även på kvällen. Planteringen vid ingången till garaget har även den inhägnats och fått ett lyft.
– Vi har satt upp dekorativa lampor i träden och till och från smyckas gården med pyssel som tillverkats av barnen på Malmstensgatans förskola i Landala. I midsomras hade vi en midsommarstång och under halloween hade vi halloweentema. Inför julen hoppas vi på lite fina tomtar eller snögubbar. Nu har det blivit en plats där man stannar till snarare än att skynda sig förbi, säger Theresa.

Även på Kapellgången blir det julstämning. De nya lysrören skiftar i olika färger på kvällen och nu inför jul lyser de i rött.
– Det blir något nytt och annorlunda och det verkar uppskattas av hyresgästerna, säger Per.
Förutom belysningen har man arbetat med att öka kontrollen och översynen av gemensamma utrymmen i fastigheterna vid Kapellgången.
– Det var bland annat problem med nedskräpning och det ställdes föremål i källarutrymmen och i trapphusen som inte ska vara där. Nu har vi monterat nya säkerhetsdörrar i fastigheterna och gör löpande kontroll för att säkerställa att det är rent, snyggt och tryggt, säger Per.

Text och foto: Josefine Gustafsson

Landala Per och Theresa.jpg

Per och Theresa är nöjda med upprensningen kring sittplatser och bänkar.

Landala3.jpg

Taken är borttagna på innergårdens pergolor för att öka känslan av trygghet.

Landala2.jpg

De nya lysrören på Kapellgången skiftar i olika färger på kvällen.