Hoppa till innehåll

Våga bry dig

”Att våga bry sig handlar om omtanke och omsorg om varandra. Och att ha civilkurage att våga göra något.”
Orden kommer från Sofia Gärdsfors som är VD på Störningsjouren och knuten till allmännyttans fastighetsbolag. Det är hit man som hyresgäst kan vända sig om man upplever olika slags störningar – från hög musik och sena fester till om man känner oro för att någon far illa i lägenheten intill.

Publicerad i Trivas nr 3 2021.

– Vi tog ett gemensamt beslut 2018 inom Framtidenkoncernen, där Bostadsbolaget ingår, att arbeta med ett koncept som vi kallar ”Våga bry dig”. Det är ingen kampanj utan snarare ett förhållningssätt för oss alla – både personal och hyresgäster – som ska gälla 365 dagar om året. Vi måste våga bry oss om varandra. Misstänker vi att det förekommer våld ska måste vi agera på något sätt – knacka på eller ringa till någon som kommer. Vi vill att alla ska bo tryggt hos oss, säger Sofia Gärdsfors.

Sedan 2018 har alla som arbetar inom koncernen fått en grundutbildning i våld i nära relationer. Det har också skett en ökad spridning av information för vart man vänder sig om man känner oro för någon – i tvättstugor, på anslagstavlor, på hemsidan. Sofia Gärdsfors menar att våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem som alla har ansvar för. Enligt statistiken har var sjunde kvinna och vart tionde barn varit utsatt för våld. Och det är framför allt mäns våld mot kvinnor som är vanligast förekommande.
– Det är förfärliga siffror men så vanligt är det. Det sker i alla samhällsskikt och det vanligaste är att våldet sker innanför hemmets väggar av någon som man har en nära relation till. Kan vi påverka och stärka människors civilkurage så att fler vågar knacka på, eller ringa efter hjälp kan vi förhoppningsvis bidra till att få ner de här siffrorna och i många fall rädda liv, säger hon.

Det finns många exempel från olika händelser där grannar agerat genom att ringa på, eller ringa till någon. Situationer som kunde slutat mycket värre.
– Jag tänker speciellt på en kvinna som hörde väsen utanför i trapphuset och öppnade dörren. Utanför stod en ung, berusad, ledsen kvinna med allt för lite kläder på sig. Hyresgästen tog in henne i lägenheten och ringde polisen. Hon vågade visa omsorg.
Många befarade att pandemin skulle få siffrorna att skjuta i höjden men enligt Sofia Gärdsfors har inte så varit fallet.
– Nej, i vår verksamhet har vi inte sett någon ökning i orosanmälningar när det gäller våld. Däremot har anmälningar när det gäller andra störningar, till exempel hög musik, ökat när människor varit tvungna att sitta hemma och jobba och tyckt de blivit störda.

FAKTARUTA:

Är du orolig för att din granne far illa?
Då önskar vi att du gör så här:
1. Är det en akut eller hotfull situation, ring alltid polis/ambulans på 112.
2. Ring på hos din granne och fråga hur det står till. Om det behövs, ta hjälp av andra grannar.
3. Behöver du hjälp kväll eller natt, ring Störningsjouren på 031–18 48 33.
4. Om du känner oro för barn i huset, ring Socialtjänsten på 031–365 00 00.
5. Du kan också ringa till Kvinnofridslinjen på 020–50 50 50. De svarar på telefon dygnet runt och hjälper dig med tips och råd vidare. Även män är välkomna att ringa.

Text: Kerstin Torsede

Bilden föreställer en kvinna i kavaj.

Sofia Gärdsfors, vd för Störningsjouren.