Hoppa till innehåll

Var rädd om våra bin

Tyvärr har en bikupa i området blivit vandaliserad vilket lett till att bina i kupan har dött.

Detta är såklart jättetråkigt och ledsamt inte minst för våra biodlare som engagerat sig och ställt upp med sina bin. Vi vet också att bina har varit uppskattade av er hyresgäster och ett trevligt inslag i utemiljön. Vi är därför glada över att vi nu har fått nya bin till kupan.

Idag har vilda bin allt svårare att överleva. Våra bin är därför viktiga pollinatörer som bidrar till den biologiska mångfalden. Många förväxlar bin och getingar för att de är lika till utseendet, men till skillnad från getingar är bin inte det minsta aggressiva utan bara inställda på att hitta pollen och nektar. De försvarar sig bara om de blir direkt hotade.

Hjälp oss sprida ordet att vara rädd om våra bin, så de kan fortsätta utföra sina viktiga jobb. Tack!