Hoppa till innehåll

Biskopsgårdens resa fortsätter

När polisens lägesbild och lista över utsatta områden 2023 presenterades i slutet av förra året stod jublet högt i tak på Hisingen. Biskopsgården fanns inte längre med på listan över ”särskilt utsatt område” utan har flyttats ned ett steg till kategorin ”riskområde”.

Publicerad i Trivas nr 1 2024.

– Vi hade det lite på känn faktiskt. Bland annat har vi sett i vår årliga hyresgästenkät att siffrorna har varit positiva under den rubrik som handlar om tryggheten i området. Men säker kan man inte vara förrän det finns nedskrivet svart på vitt! Vi är mycket glada men ser samtidigt att detta bara är ett första steg i en lång resa, säger Dzemal, utvecklingschef på Bostadsbolaget som ledde enheten för social hållbarhet i Biskopsgården fram till februari i år. Nu har han samma tjänst i Hammarkullen.

Enligt honom är det inte några enskilda insatser som har bidragit till förflyttningen på listan. I stället menar han att framgångsreceptet har baserats på två tydliga nycklar: samverkan och lokal närvaro.
– Genom att inkludera och samverka med alla aktörer i lokalsamhället – polisen, skolan, socialförvaltningen, andra bostadsbolag, näringsliv, föreningsliv och inte minst hela civilsamhället – har vi kunnat vända området i en positiv riktning. Tillsammans har vi kunnat mobilisera krafterna för att sträva mot samma mål – en säkrare och tryggare stadsdel.

De många samarbetena finns inom de flesta områden. Dzemal nämner bland annat ett stort fokus på skolorna med läxhjälp, skolfrukostar och ökad vuxennärvaro i lokalerna utanför skoltid. Föreningslivet finns också med i många satsningar, bland annat har ett par föreningar tagit fotbollen ut i bostadsområdena. Flera initiativ och samarbeten har etablerats för ökad sysselsättning – bland annat i form av feriejobb, visstidsanställningar för unga vuxna, rekryteringsdagar och jobbmässor. I början av året öppnar dessutom Framtidshubben på Friskväderstorget, som kan liknas vid en lokal arbetsförmedling dit man kan gå för att få hjälp att skriva CV, starta företag eller söka jobb.

Mycket tid har också lagts på olika trygghetsskapande åtgärder, bland annat i inom- och utomhusmiljön men framför allt med hjälp av de trygghetsvärdar som finns på plats på kvällarna veckans alla dagar, året om.
– Genom att vi har den lokala närvaron med vår personal på alla plan har vi lyckats öppna för dialog med invånarna och i den finns en helt annan känsla av öppenhet och trygghet. Tystnadskulturen är på väg att brytas och det har blivit möjligt att identifiera problem tidigt för att kunna göra rätt insatser i rätt tid.

För två år sedan flyttades även Tynnered ner i listan från ett särskilt utsatt område till riskområde. Det innebär att Göteborg nu har fyra särskilt utsatta områden i stället för sex som det var 2019.
– Nu gäller det att inte tappa fart, utan fortsätta att fokusera på strategin och den inslagna vägen. Vi ska fortsätta förflytta oss på polisens lista i en positiv riktning. Målet är såklart att hamna i den lägsta kategorin som kallas ”målområde” – det vill säga att vara som vilket område som helst i Göteborg, avslutar han.

Text: Kerstin Torsede Foto: Peter Nilsson

Så är strategin för utvecklingsområden

2020 tog Framtidenkoncernen beslut om en gemensam strategi för att ingen del av staden ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden.

Strategin syftar till att förutsättningarna ska vara goda för alla som växer upp, bor och verkar även i utvecklingsområden. Genom satsningen bidrar koncernen också till en tydlig samhällsnytta och stärker Göteborgs utveckling.

I dagsläget innebär det att Bergsjön, Hammarkullen, Hjällbo och Lövgärdet ska flyttas ner från särskilt utsatt område. Samtidigt som inget annat område flyttas upp.
Vid starten 2020 var även Tynnered och Biskopsgården på listan, men Tynnered flyttades ned i samband med polisens bedömning 2021 och Biskopsgården flyttades ned 2023.
Arbetet kräver stora insatser och tydlig styrning, fokus på verkningsfulla insatser samt omfattande ekonomiska satsningar. Koncernen har god kännedom om vilka insatser som behövs och kan bygga på tidigare erfarenheter med kraft och innovation.

I Framtidenkoncernen ingår två byggande dotterbolag (Framtiden Byggutveckling och Egnahemsbolaget), ett dotterbolag som erbjuder trygghetstjänster åt egna bolag och åt privata fastighetsägare (Störningsjouren) samt GöteborgsLokaler, som förvaltar kommersiella lokaler vid stadsdelstorgen.
Framtidenkoncernen är en del av Göteborgs Stad och totalt sett Sveriges största allmännytta. Förutom Bostadsbolaget ingår även Poseidon, Familjebostäder och Gårdstensbostäder. Koncernen har cirka 75 700 bostäder vilket innebär att var fjärde göteborgare faktiskt bor här!

IMG_6504.JPG

Fr vänster: Trygghetsvärd Mohamed, utvecklingsledare Nairi, utvecklingschef Dzemal och utvecklingsledare Etmoiner.