Hoppa till innehåll

Bo Bra växlar upp i Biskopsgården

Skola och arbete står i fokus när Bo Bra i Biskopsgården växlar upp till 2.0.
– Många goda krafter i området jobbar stenhårt för att utveckla Biskopsgården i positiv riktning, säger Mirko som är verksamhetsledare på Bostadsbolaget.

Publicerad i Trivas nr 4 2022.

 

Bo Bra, som funnits sedan 1993, är ett samverkansavtal mellan olika fastighetsbolag och socialförvaltningen Hisingen för att utveckla Biskopsgården till ett attraktivt område. När nu 2.0 utvecklas har fler aktörer anslutit sig och det handlar om ett brett samarbete, mer organiserat än någonsin tidigare.
– Vårt mål är en trygg och attraktiv stadsdel och vi ska finnas inom fyra områden; skola, arbete, närmiljö samt kultur- och fritid och vi håller just nu på att ta fram väldigt tydliga mål inom varje område, säger Mirko.
Bostadsbolaget, som är det bolag som har flest lägenheter i Biskopsgården, har en aktiv del i uppväxlingen av Bo Bra 2.0. och genom samverkan kan områdets starka aktörer samla gemensamma krafter i områdesutvecklingen. Historiskt har Bo Bra handlat mycket om den fysiska miljön. Man har bland annat genomfört trygghetsvandringar och identifierat och åtgärdat otrygga stråk och platser.

I och med den kommande uppväxlingen kommer Bo Bra fortsätta arbetet med den fysiska miljön men även lägga ökad kraft på den sociala miljön i Biskopsgården. Ett stort fokus kommer nu att ligga på aktiviteter inom två av områdena – skola och arbete.
– Inom området skola är vårt huvudmål att fler elever ska ha fler godkända betyg för att bli behöriga till gymnasiet. Ett exempel på något vi har testat i höst är att vi tillsammans med Ryaskolan och andra aktörer erbjudit gratis frukost på morgonen för årskurs 6–9 två gånger i veckan. Elever som återkommande besöker frukosten har uttryckt att de kan koncentrera sig bättre på lektionerna de dagarna, säger han.

Inom området arbete handlar det om att samverka närmare näringslivet och stora arbetsgivare. Bland annat genom något som kallas ”Handslag för Biskopsgården”.
– Genom olika typer av samarbete, mentorskap, utveckling av kompetens och nätverk kan unga människor få en möjlighet att komma ut i arbete. Vi har även dialog med Västsvenska Handelskammaren om bland annat sysselsättningsfrågan. Det finns en stor vilja hos många att vara med och hjälpa till, säger han.
Mirko berättar också om premiären för Biskopsgårdens Matfestival som ägde rum i oktober. Under två dagar kunde man komma och smaka på egengjord mat från ett femtontal olika länder. Syftet var både att lyfta lokal matkultur och en trevlig möjlighet att lära känna sina grannar.
– Det kom massor med folk och provsmakade. Vi hade också ordnat olika aktiviteter för barn, hoppborg, graffitimålning och tillverkning av hopprep. Matfestivalen blev väldigt uppskattad och var ett bra tillfälle att komma ut och bekanta sig med sina grannar. Den kommer att återkomma, lovar han.

Faktaruta:

Handslag för Biskopsgården
Med ett gemensamt handslag vill Volvokoncernen, Framtidenkoncernen, Willhem AB och Business Region Göteborg vara med och bidra till utvecklingen. Målet är tydligt – Biskopsgården ska inte längre vara ett särskilt utsatt område, utan i stället präglas av framtidstro och entreprenörskap, en plats där man kan förverkliga drömmar och ha sin egen försörjning.

Text: Kerstin Torsede Foto: Robert Lipic och Martin Nyborg

En man står i en dörröppning.

Mirko är verksamhetsledare för Bo Bra 2.0 och anställd av Bostadsbolaget.

Olika maträtter uppdukade på ett bord.

Det bjöds på mängder av mat.

Massa människor utomhus i Biskopsgården.

För första gången hölls en matfestival i Biskopsgården. Under två dagar kunde de cirka 400 besökarna per dag prova på mat och bakverk från jordens alla hörn.