Hoppa till innehåll

1. Ljunghed

Lila Ljunghed
 
Kategori Naturmark

 
 

Ljunghed – Kallas ibland inlandsljunghed. Det är en buskskogsbiotop och en specifik hedtyp som främst förekommer på väldränerad, mager, sur jord och karaktäriseras av öppen, lågväxande vedartad vegetation, och domineras av olika arter av ljungväxter.