Hoppa till innehåll

25. Slåtteräng

Tecknade vitsippor i blom

Slåtteräng

Ytor av gräs och örter. Sköts traditionellt med fagning på våren och lieslåtter i augusti efter blomning. En äng är mycket artrik både när det gäller växter och insekter. Vi började med två små ängar för åtta år sedan och nu finns 15 ängar i varierande storlek i området. De är viktiga för den biologiska mångfalden.