Hoppa till innehåll

Har du vad som behövs om krisen kommer?

Så kallad hemberedskap innebär att kunna klara sig minst en vecka, utan samhällets hjälp, exempelvis vid bortfall av el eller vatten.

Publicerad i Trivas nr 3 2023.

Förbered dig genom att fundera på vad du kan behöva ha hemma vid händelse av en kris eller krig.
Vår vardag ser olika ut, därför är det viktigt att du planerar för vad du behöver utifrån just dina förutsättningar. En bra utgångspunkt är hur du löser frågorna kring vatten, mat, information/kommunikation och värme.
För mer information och tips: Krisberedskap på Göteborgs stads hemsida samt MSB.

Text: Kerstin Torsede Foto: Thomas Henrikson

Krislada_fri_Thomas Henrikson.jpg