Hoppa till innehåll

Här skapas ett tryggt och trivsamt naturområde

I sommar kommer hyresgästerna i Södra Biskopsgården kunna njuta av ett grönskande område intill Vårvädersgatan – som dessutom bidrar till den biologiska mångfalden. Arbetet med naturområdet påbörjades i höstas, efter önskemål från hyresgäster som upplevt platsen som otrygg.

Publicerad i Trivas nr 2 2023.

Området är egentligen en praktisk genväg mellan Vårvädersgatan och Blidvädersgatan. Men hyresgästerna undvek det eftersom området vuxit igen och snarare blivit ett tillhåll. Nu är arbetet i full gång med att förbättra miljön i området.
– Gångbanorna har breddats och blivit mer lättillgängliga när vi röjt bort övervuxna buskar. Vi har tagit ner rötskadade träd för att skapa öppnare ytor, säger Nina, miljövärd på Bostadsbolaget.
– Vi har också satt upp punktbelysning på husfasaderna så att området blir upplyst och känns tryggare när det mörknar.
En annan viktig del av arbetet har varit att bibehålla och främja den biologiska mångfalden i området. Några av de nedfallna träden får ligga kvar, eftersom många djurarter bor och frodas i stammarna. Till sommaren ska man så en äng för att främja växt- och djurlivet.
– Ängen kommer att skapa bättre förutsättningar för olika växter och arter att överleva. Förutom att den bidrar till en mer levande natur lockar ängen även till sig fler insekter som till exempel bin, vilka är viktiga för att växter ska pollineras. Fler insekter lockar i sin tur till sig fler fåglar. vilket ökar mångfalden av växter och djur, säger Nina.
Den populära boulebanan i området har flyttats för att bli mer lättillgänglig och trevlig.
– Intill boulebanan har vi planterat blommor och satt dit bänkar, så att både unga och gamla kan umgås och njuta av den fina naturen. Det är det som är målet med hela upprustningen av parken – att skapa en plats som bidrar till att hela området blir mer trivsamt och tryggt.

Bildtexter:
Träd och buskar har rensats bort för att göra genvägen mellan Vårvädersgatan och Blidvädersgatan öppen och ljus. Arbetet är i full gång med att göra området mer tryggt och trivsamt.

Miljövärd Nina hälsar välkommen till den populära boulebanan som flyttats och kompletterats med bord, bänkar och blommor intill.

Text och bild: Lisa Apelgren

En kvinna i arbetskläder pekar på ett naturområde

Miljövärd Nina hälsar välkommen till den populära boulebanan som flyttats och kompletterats med bord, bänkar och blommor intill.

En stig mellan två höghus.

Träd och buskar har rensats bort för att göra genvägen mellan Vårvädersgatan och Blidvädersgatan öppen och ljus. Arbetet är i full gång med att göra området mer tryggt och trivsamt.

En kvinna visar en sittgrupp utomhus