Hoppa till innehåll

”Du ska kunna känna dig trygg där du bor”

För några år sedan kom en lagändring i hyreslagen för att komma till rätta med oriktiga hyresförhållanden. Men vad innebär egentligen ett oriktigt hyresförhållande och varför är det viktigt?

Publicerad i Trivas nr 2 2023.

Vi ställde frågan till Tony, Khristhian och Anders som alla tre är utvecklingsledare på Bostadsbolaget och har ett stort fokus på frågan. Begreppet oriktiga hyresförhållande kan innehålla svarthandel med hyresavtal där skenbyten förekommer och där attraktiva hyresavtal säljs på en marknad.
– Det kan också innebära att någon hyr ut sin lägenhet olovligen utan fastighetsägarens medgivande. Det är tyvärr inte ovanligt att andrahandshyresgäster får betala oskälig hyra till ockerpris. Ibland förekommer också kriminella aktiviteter i lägenheter som blir en plats för till exempel bordellverksamhet eller drogförsäljning, säger Tony.
Det finns många vinningar med att komma till rätta med oriktiga hyresförhållanden menar de tre. Dels för att motverka kriminalitet och illegal verksamhet men framför allt för att få ordning och reda på bostadsmarknaden – få bort ockerhyror och olovliga hyreskontrakt och därmed skapa en större trygghet.
– Du ska känna dig trygg där du bor helt enkelt. Du ska veta vilka dina grannar är och inte behöva vara rädd för att det pågår något som det inte borde i grannlägenheten. Dessutom ska varje hyresgäst känna sig trygg med sitt kontrakt och att allt är rätt och riktigt. Hyr någon olovligt vågar man kanske inte anmäla om något blir fel i lägenheten. Eller – som vi haft exempel på – lägenheter där alla varit tvungna att tassa på tå för att inte avslöja att de bodde där, säger Khristhian.
Arbetet med att komma till rätta med oriktiga hyresförhållanden har alltid pågått inom Bostadsbolaget men Anders berättar att det nu sker mer systematiskt än tidigare. Det innebär bland annat att man går igenom samtliga hyreskontrakt för att konstatera att den som står på kontraktet verkligen bor i lägenheten.
– Det kommer också in tips från hyresgäster, exempelvis när man tycker att det springer många okända människor i trappuppgångarna eller på andra sätt märker att det är något konstigt på gång. Det är sedan aldrig vi på Bostadsbolaget som driver några ärenden vidare utan vi lämnar över till Störningsjouren, säger han.

Text: Kerstin Torsede