Hoppa till innehåll

Högre betyg för Bostadsbolagets service

Nu höjer hyresgästerna betyget för Bostadsbolagets service. Enkäten som skickades ut till hälften av alla hushåll i höstas visar att 79,7 procent tycker att servicen är mycket eller ganska bra, jämfört med 78,6 procent året före.

Publicerad i Trivas nr 1 2024.

Alla tre distrikt – Centrum, Hisingen och Öster – får högre betyg och ligger på ungefär samma nivå.

– Det visar att vi är på rätt väg. Vi ska inte jaga snabba pluspoäng, utan hålla en hög, långsiktig nivå på vår förvaltning, säger Magnus Redenheim som är förvaltningschef på Bostadsbolaget.
Förutsättningarna för Bostadsbolagets olika områden skiljer sig åt på många sätt. Inte så konstigt med tanke på att det handlar om cirka 25 000 lägenheter över hela Göteborg i allt från 1950-talets lummiga områden till miljonprogrammets höghus och över hundra år gamla hus vid trafiktäta gator i innerstan.

Enkäten visar dock att siffrorna totalt sett gått upp för alla kategorier av service – ”Ta kunden på allvar”, ”Trygghet”, ”Rent och snyggt” och ”Hjälp när det behövs”. Dessutom är man i alla distrikt också mer nöjd med själva bostaden – lägenheten, utemiljön och allmänna utrymmen.

Utemiljön bäst i Sverige
Utemiljön slår faktiskt alla tidigare rekord och paradgrenen ”skötsel av rabatter och buskar” får ännu en gång Sveriges* högsta betyg med 90,3 procent, tätt följd av ”städning av gård och närmiljö” på 89,7 procent.
– Det är glädjande att vi kan leverera ungefär samma kvalitet över hela stan, trots alla olikheter. Det är också så vi ska jobba – med stabil och långsiktig utveckling i positiv riktning. Det är viktigt att alla våra hyresgäster är nöjda, oavsett var de bor, säger Magnus.
Allra högst betyg ger de som bor i Västra Nordstan, Södra Landala och Guldheden. Minst nöjd är man däremot i Östra Kvillebäcken, Östra Änghagen och Rambergsstaden.
– Där betygen är lägre kommer vi att göra en noggrann analys för att hitta orsaken så vi kan genomföra efterfrågade åtgärder. Förbättringsarbete pågår hela tiden inför nästa mätning, kommenterar Magnus.

Tryggheten ökar
På uppdrag av Göteborgs Stad satsar Bostadsbolaget sedan några år extra på det som kallas utvecklingsområden, med målet att Göteborg i framtiden inte ska finnas med på polisens lista över utsatta områden. Detta visar sig bland annat genom högre siffror när det gäller trygghetsfrågor, vilka gått upp i alla av Bostadsbolagets utvecklingsområden – Hammarkullen, Biskopsgården och Tynnered. Dessa upplevs också alla som tryggare än genomsnittet jämfört med liknande områden på andra orter i Sverige.
– Vi är glada att en så stor satsning betalar sig, säger Magnus. Att så många känner sig tryggare i sina områden är den bästa drivkraften för oss att jobba vidare.

Något färre än förra året svarade på enkäten – 61,9 procent jämfört med 62,4 procent – varav de flesta via mobilen. Magnus Redenheim vill påminna alla som får enkäten att ta tillfället i akt och uttrycka sin åsikt om Bostadsbolaget.
– Missa inte chansen att få inflytande över din bostad, säger han. Lämna gärna frisvar och skriv vad du tycker. Vi läser allt!

*Jämfört med andra bostadsbolag av samma storlek (över 11 000 lägenheter) i hyresgästundersökningar som utförs av AktivBo.

Bild med siffror som visar kundbetygen som beskrivs i texten.

Procenttalen anger hur många som gett betyget ”bra” eller ”mycket bra” till respektive område. Siffror inom parentes gäller 2022.

Exempel på frisvar från enkäten:
”Tycker utomhusmiljön är fantastisk! Bor som i en park och den sköts så väl. Eloge till er som tar hand om detta. Och snöröjningen på trottoar i vintras var toppen.”
”Då byte av värdar sker ofta är det svårt att veta vem som ansvarig.”
”Man påtalar saker, sedan händer inte mycket mer. Svårt att nå om man behöver hjälp.”
”Jättenöjd med vår fastighetsskötare! Han är en klippa!”
”Jag har alltid blivit välmött och fått hjälp snabbt. Tack!”
”Bara öppettider när man jobbar. Kan aldrig komma in på kontor eller lämna brev om inte någon annan hjälper mig.”
”Bostadsbolaget fasta personal är helt underbar! Dagens ros! Varje dag borde de få mer uppmärksamhet!”
”Önskar hyresvärden hade bättre kontakt med renoveringsgänget och att man visste vem som sköter vad.”
”Väldigt fint med all växtlighet. Man blir så glad av att det satsas mycket på utemiljön.”

Hallå där Arne som är miljövärd i Högsbo!

Grattis till det fina betyget som hyresgästerna ger utemiljön hos Bostadsbolaget – igen! Vad säger du om hyresgästernas omdömen?
– Man blir ju otroligt stolt och glad! Det är ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt och att vårt engagemang uppskattas.
Hur ska ni göra för att hålla er kvar på toppen?
– Fortsätta som vi brukar – hålla oss uppdaterade på vårt område och jobba långsiktigt. Vi har lärt känna våra områden och har bra kontakt med hyresgästerna, vilket hjälper oss göra rätt val.
Vi har en väldigt självständig roll men vi hjälps förstås samtidigt åt och inspirerar varandra. Det är också viktigt att vi vågar prova nytt! Skulle vi göra samma saker år efter år blir det ju ingen förbättring.
– Just nu håller vi på att validera alla oss som jobbar med trädgård, det vill säga se till att alla har samma lägstanivå av kunskap. Målet är att alla ska bli validerade och att vi på så sätt fyller igen eventuella kunskapsluckor.
Vad är inriktningen på ert arbete just nu?
– Vi jobbar mycket med klimatanpassning, något som gynnar inte bara våra bostadsområden utan hela stan. Det kan handla om allt från slåtterängar och gröna tak till valet av träd och växter i våra planteringar.
Vad har du själv för planer framöver?
– Jag är sugen på att undersöka vad AI kan hjälpa oss med. Jag hoppas på att få lite nya tankar och lära mig något jag inte hade kommit på själv. Exakt vad det blir vet jag förstås inte än …

Nytänkande framgång i Guldheden

Guldheden är ett av områdena i topp när det handlar om utemiljö. Att betyget för ”Val av blommor, buskar och träd” ökat ytterligare och nu ligger över 96 procent kanske hänger ihop med en uppskattad satsning under 2023 – den fina naturvandringen.

Det är miljövärdarna David och Daniel som skapat en några kilometer lång naturvandring genom Södra Guldheden, med karta och skyltar med QR-koder för information om både vanliga och ovanliga växter som finns i området. Eller vad sägs om blåregn, manchurisk valnöt och tulpanträd?
Just det är en av framgångsnycklarna anser David – att inte bara följa gamla hjulspår utan hitta på nytt.
– Det är väldigt uppskattat när det händer någonting, säger han. Det som är likadant år från år lägger man inte märke till. Dessutom är det roligare för en själv. Jag tror att alla våra kollegor tänker så – vi får själva välja växter och gestaltning och är alla väldigt engagerade.
Biologisk mångfald hamnar mer och mer i fokus, i Guldheden som i andra områden. Miljövärdarna anlägger slåtterängar, sätter upp insektshotell och fågelholkar och ser över vad som behöver röjas bort eller behållas i naturmarkerna runt omkring. De ser också till att det finns inslag av växter som lockar pollinatörer, något som gett påtaglig effekt.
– Det märks att det finns en bikupa här. Bina flyger omkring överallt och vi kan se att fruktsättningen blivit mycket bättre.
– Nu hoppas jag våra boende fortsätter fylla i enkäten, säger David. Det hjälper oss göra förbättringar och få svar på sådant vi själva kanske inte tänker på.

Stans bästa adress finns i Rannebergen?

Nöjdast av alla är de som bor på Fjällgrönan 9 i Rannebergen. Där tycker hela 97,7 procent av de svarande hyresgästerna att Bostadsbolagets service är bra.

Även grannarna i området är mer nöjda än tidigare. Rannebergen som helhet är ett av de områden som höjt sitt betyg mest, på i stort sett alla punkter. Högst betyg går till ”städning av gård och närmiljö” som får beröm av 92 procent av de boende. Det enda som minskat något är ”bemötande vid senaste kontakten” – dock från en redan mycket hög nivå med ett betyg som ligger kvar på över 90 procent.
– Under 2023 har vi fokuserat extra på gemensamma utrymmen och utemiljö och har ansträngt oss för att en förbättring skulle märkas så fort som möjligt, säger Rickard, förvaltare i Rannebergen. I dag är vi snabba på att hantera skräp och grovsopor, till exempel möbler, som är på fel plats och kollar av området i stort sett dagligen.
– Vi har också arbetat mycket med att snabbt återkoppla till hyresgäster med områdesinfo och i olika ärenden. All personal här hjälps verkligen åt och jobbar för att området ska vara attraktivt att bo i.

Tryggare i Norra Biskopsgården

Norra Biskopsgården har blivit tryggare enligt de boende. Här är det pluspoäng över nästan hela linjen och för ”Personlig trygghet i området kvällar/nätter” tog betyget ett rejält kliv uppåt med över 8 procentenheter.

Hootan som är förvaltare i området menar att det är många olika insatser under lång tid som nu ger effekt. Till exempel att trygghetsvärdar är på plats sju dagar i veckan till klockan 23.00. Skadegörelse hanteras skyndsamt, städning av trapphus och ute i området sker dagligen och belysningen har setts över för att skapa en tryggare miljö. Brytskydd på dörrar och ett digitalt låssystem har ökat säkerheten i fastigheterna och minskat antalet obehöriga i källare och trapphus. Genom digitala bomsystem har trafik och felparkeringar inne på gårdarna minskat.
– Trygghetsvärdarna och vi som jobbar med fastigheterna och utemiljön pratar med varandra hela tiden. Om de upptäcker något en kväll som behöver fixas, så får vi reda på det dagen därpå och kan ta itu med det på en gång.
Biskopsgården är sedan förra året inte längre ett ”särskilt utsatt område”, enligt polisens bedömning.
– Det är väldigt glädjande, säger Hootan, och det bekräftar också bilden vi själva har.
– Nu börjar det viktiga jobbet för att hålla kvar den här nivån och fortsätta den positiva utvecklingen.
Han berättar om fler satsningar som bidrar till att skapa trygga och positiva miljöer som till exempel sommarjobb till ungdomar som bor i området – Ung Framtid Jobbsatsning.
– De kommer in på arbetsmarknaden och får samtidigt en känsla för sitt område och vad som behövs för att det ska vara tryggt och trivsamt. Flera av dem har blivit kvar hos oss.
Förbättringar som fortfarande behöver göras i Norra Biskopsgården gäller exempelvis ”Kontakt med grannarna” och att fortsätta arbeta med tryggheten på kvällarna.
Något som kanske kan avhjälpas med de närmaste planerna för Friskväderstorget.
– I väntan på att det ska byggas nytt ska vi fräscha upp torget för att göra det till en trevligare mötesplats, bland annat med en grillplats, berättar Hootan.

Text: Karin Andréen Olsson och Joachim Larsson Foto: Peter Nilsson och Robert Lipic

Bilden föreställer en man som ler.

Magnus Redenheim är förvaltningschef på Bostadsbolaget

En man i orange regnrock står bredvid en plantering.

Arne vid sin senaste odling, en tolkning av Jessica Jämtmarks konstverk.

Bild på miljövärdarna Daniel och David.

Miljövärdarna Daniel och David har skapat naturvandringen i Guldheden.

Miljöbild på Rannebergen

I Rannebergen finns Bostadsbolagets nöjdaste hyresgäster.

En drönarbild över Norra Biskopsgården.

I Norra Biskopsgården har tryggheten ökat markant.