Hoppa till innehåll

”Hyresgästernas svar – vårt viktigaste verktyg”

Fler hyresgäster är totalt sett mer nöjda med Bostadsbolaget än tidigare. Det visar resultatet av den stora enkät som skickas ut varje år. Allra mest ökade betygen för frågor under rubrikerna ”Hjälp när det behövs” och ”Ta kunden på allvar”.

Publicerad i Trivas nr 1 2021.

– Det är fantastiskt roligt att trivseln med oss som företag ökar – trots de omställningar vi varit tvungna att göra på grund av corona, säger Catarina Hagwall, chef för avdelningen Marknad & Kommunikation på Bostadsbolaget, som ansvarar för enkäten.
Ungefär 60 procent av hyresgästerna tar sig varje år tid till att svara på enkäten, vilket är en hög siffra i sammanhanget. Enligt Catarina ett tecken på att man tycker det är meningsfullt och anser att Bostadsbolaget tar sig an synpunkter och frågor. Det är också det som är syftet med undersökningen.
– Den är ett av de viktigaste arbetsredskapen vi har när det gäller att prioritera vad vi ska göra under året, förklarar hon. Att försöka höja ett lägre betyg till nästa år är en drivkraft för hela personalen och som verkligen gör oss stolta när vi lyckas. Och får vi bättre betyg har vi en ny lägstanivå att utgå ifrån.

När resultatet med de övergripande siffrorna är klart är det dags att gräva djupare i vad de egentligen betyder konkret och vad Bostadsbolaget kan förbättra. Då gör de så kallade frisvaren stor nytta, alltså där hyresgäster själva beskriver vad de tycker.
– Den som vill lyfta något speciellt – bra eller dåligt – tar sig nästan alltid tid att beskriva sitt ärende lite mer ingående. Det hjälper vår personal i det området att förstå precis vad det handlar om, var det eventuella problemet finns och gör att de lättare kan åtgärda det som behövs.

Under coronapandemin har Bostads­bolaget fått ställa om många av sina rutiner, exempelvis vad som kan åtgärdas i lägenheten. En av de ändrade rutinerna verkar faktiskt upplevas som bättre service – att Boservice stängt och hyresgästen istället får boka en tid i förväg.
– Många verkar tycka det är bättre att boka en tid som passar en själv och slippa vänta på sin tur när man kommer dit, konstaterar Catarina. Det kan vara en förändring vi ska behålla.

Torpa bakom största betygshöjningen

Torpa står för enkätens största betygs­höjning. Det gäller hur rent och snyggt det är runt sopförvaringen. Ett betyg som gick från botten nästan ända upp till toppen – från 52,6 procent till 83 procent.
I somras togs ett nytt avfallssystem i bruk i de äldre delarna av Torpa, vilket innebär att de gamla sopsugarna och containrarna ersatts av bland annat underjordiska behållare för restavfall.
– Hela området känns snyggt och fint att gå in i nu, tycker förvaltaren Stefan Jerklöv.
– Att vi fått ett sådant fantastiskt gen­svar från hyresgästerna är väldigt roligt!

Utemiljön bäst i Sverige!

Bostadsbolaget får högst betyg för utemiljön av sina hyresgäster jämfört med alla stora allmännyttiga fastighetsbolag i Sverige. Allra högst ligger betyget för ”utformning av gård och närmiljö” med 88,6%, följt av ”Val av blommor, buskar och träd” med 87,9%.
– Det har vi våra kunniga och engagerade miljövärdar att tacka för, säger Kicki Bälter, Bostadsbolagets trädgårdsutvecklare.
Bostadsbolaget anlitar sällan hjälp utifrån utan gör allt med egen personal – från planeringen till allt det praktiska.
– Det betyder mycket att det finns en kontinuitet. Miljövärdarna känner sina områden och hyresgästerna och vet vad som funkar och inte, förklarar Kicki.
– Vi ser boendemiljön som en helhet. För att må bra i sitt hus behöver man ha det trevligt och tryggt runt omkring.

Här kan du läsa mer om hyresgästenkäten och se vad som är på gång i just ditt område under 2021.

Det kan vi tacka våra kunniga och engagerade miljövärdar för, säger Kicki Bälter, Bostadsbolagets trädgårdsutvecklare, om det höga betyget för utemiljön.

Text: Karin Andréen Olsson Foto: Svante Örnberg