Hoppa till innehåll

Information – en känslig fråga

GDPR, cookies, dataskyddsförordningen, personuppgifter. Du stöter på begreppen så fort du surfar, läser e-post, handlar eller sköter bankärenden online. Men spelar det någon roll för dig som hyresgäst?
Viktor, som är samordnare inom informationssäkerhet på Bostadsbolaget, hjälper oss reda ut frågan.

 
Publicerad i Trivas nr 3 2022.

 

På Bostadsbolaget finns enorma mängder information om främst hyresgäster och fastigheter, både på papper och i olika digitala register. Det allra viktigaste är att känslig information inte ska hamna i orätta händer.
– Det är vårt ansvar att skydda och hantera hyresgästernas uppgifter på ett säkert sätt, säger Viktor.

– Information är hårdvaluta idag. Det är oerhört viktigt att ingen utomstående kan komma över exempelvis telefonnummer och ringa och utge sig för att vara från Bostadsbolaget, säger Viktor, och påminner om den senaste tidens uppmärksammade telefonbedrägerier.

Dataskyddsförordningen, även förkortad GDPR på engelska, syftar till ökad informationssäkerhet och ställer krav på vilka uppgifter om dig som får hanteras av en myndighet eller företag, som Bostadsbolaget, och hur de ska skyddas. Att vissa uppgifter lagras är förstås nödvändigt för att allt ska fungera.
– Vi skriver ett avtal med varje hyresgäst och för att vi ska kunna ge rätt service behöver vi veta sådant som namn, adress och telefonnummer, förklarar Viktor.
– Principen är att rätt person hos oss ska ha tillgång till rätt information i rätt ögonblick. Samtidigt har vi så begränsad behörighet som möjligt, det vill säga var och en får bara tillgång till så mycket som behövs för att man ska kunna sköta sitt jobb.
Bostadsbolaget utbildar regelbundet sin personal om vad som gäller när det handlar om uppgifter om hyresgäster. Dels för att man inte ska göra fel, dels för att man också ska våga göra rätt.
Är det något som man som hyresgäst själv bör tänka på?
– Glöm inte uppdatera dina kontaktuppgifter när de ändras, säger Viktor. Annars är det svårt för oss att nå dig om du behöver hjälp med något.
– Jag vill också uppmana till att se över dina lösenord. Använd inte samma på många olika ställen och byt lösenord om du misstänker att någon känner till det. Och logga aldrig någonsin in med Bank-ID om någon ringer och ber om det!

Faktaruta:

Detta är GDPR
EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) stärker dina rättigheter som privatperson. Du har bland annat rätt att få reda på vilka personuppgifter om dig som ett företag eller annan organisation hanterar, rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade och i vissa fall få uppgifter raderade.
Som personuppgift räknas bland annat namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, IP-adress och foto av dig.
Mer information hittar du hos Integritetsskyddsmyndigheten: imy.se.

Glöm inte …
… se till att Bostadsbolaget har rätt kontaktuppgifter till dig! Det gör du lättast genom att logga in på Mina sidor på bostadsbolaget.se.

Vill du läsa mer om hur vi hanterar uppgifter i vårt diarium kan du läsa intervju med vår registrator Mira. Här finns också mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter.
Text: Karin Andréen Olsson

En man ler in i kameran.

Viktor är Bostadsbolagets informationssäkerhetssamordnare.