Hoppa till innehåll

När husen byggs om är Pia spindeln i nätet

Pia Boström är en av Bostadsbolagets tre ombyggnadskoordinatorer. Före, under och efter varje renovering som genomförs finns de nära till hands för alla som blir berörda.

Publicerad i Trivas nr 2 2021.

Jag började på Bostadsbolaget som administratör för 16 år sedan. Efter cirka två år startade ett stort projekt på Blidväders­gatan. Det behövdes någon som var behjälplig till den projektansvariga och kunde fungera som en länk mellan hyresgästerna, områdespersonal och alla de aktörer som blir berörda vid en renovering. Mitt första projekt höll på i fem år där evakuerade vi samtliga hyresgäster och projektet innefattade 444 lägenheter. Efter detta projekt blev min tjänst permanent, säger hon.
I många år var hon ensam om rollen men idag finns tre koordinatorer som kan hjälpas åt med olika projekt. En del projekt är av kortare karaktär på ett par månader men många renoveringar pågår i flera år.

Ett större ombyggnadsprojekt startar alltid med att Pia bjuder in hyresgäster för samråd, och då bildas en referensgrupp, eller samrådsgrupp som det också kallas. Cirka 15–20 hyresgäster får vara med och tycka och tänka om vad de vill och hur de vill ha det. Tillsammans går man igenom vad Bostadsbolaget måste göra för att säkerställa fastighetens tekniska livslängd – det kan exempelvis handla om stambyte med badrumsrenovering eller göra om fasaden.
– I referensgruppen diskuterar vi vad hyres­gästerna önskar och vad olika alternativ innebär. När önskelistan är klar går projektet vidare. Efter förhandlingar med hyresgästföreningen, beslut i olika instanser och upphandling är det dags att sätta i gång, berättar hon.
Det är mycket som handlar om planering och kontakter med diverse aktörer – allt från hemtjänst till socialkontor och de som utför arbetena. En del renoveringar innebär att hyresgästerna måste ha en evakueringslägenhet under tiden. Vid andra renoveringar kan hyresgästerna bo kvar. Hon berättar om sitt senaste projekt i Kyrkbyn som just avslutats efter att ha pågått i fem år. Det rör 560 lägenheter från 1950-talet där det genomförts såväl stambyte som nya badrum, uppgradering av all el och allmänna utrymmen.

– Det löpte på ganska bra tills pandemin slog till. Vi ville ju inte utsätta vare sig hyresgäster eller de som arbetade med renoveringen för smittrisk samtidigt som vi ville hålla i gång arbetet och inte stå still. Lösningen blev att ordna fram 21 evakueringslägenheter där hyresgästerna kunde bo under de sex veckor det tog att renovera deras lägenheter, berättar hon.
Att kunna flytta till en evakueringslägenhet var guld värt för hyresgästerna. Kristin Edbom är mer än nöjd över hur smidigt allt gått.
– Jag har varit med om ett stambyte en gång tidigare och var tveksam till att vara det igen. Det var till och med så att jag funderade på att försöka flytta innan de skulle sätta i gång här. Men jag oroade mig i onödan. Vi slapp att bo i stöket och har hela tiden fått bra information och hjälp från Pia, säger hon.

Enligt Pia Boström är det allra viktigaste i hennes roll att vara tillgänglig, hålla kontakt och inte tappa bort något längs vägen.
– En renovering är ett stort samarbete mellan många människor. Som koordinator fungerar jag som ett stöd till områdespersonalen och alla hyresgäster. Det är fantastiskt roligt att lära känna så många människor och hjälpa dem så att allting fungerar så bra och smidigt det bara går. Vare sig det handlar om att ha kontakt med hemtjänsten, ordna referens­grupper eller göra hembesök. Arbetet är omväxlande och roligt, man lär sig något nytt vid varje projekt som man kan ta med sig till nästa, avslutar hon.

Text: Kerstin Torsede Foto: Linnea Lanevik

Två personer lutar står bredvid träd
Bildtext:
Pia Boström (till höger) i sällskap med Ann-Marie Karlsson som bor i ett av de höga punkthusen på Eketrägatan i Kyrkbyn sedan 26 år tillbaka. Ann-Marie var evakuerad till grannfastigheten under sex veckor och kom tillbaka till bland annat ett helt nytt badrum. ”Jag är speciellt glad över att det finns dusch nu och inte bara ett badkar. Jag var evakuerad i sex veckor men jag tyckte att allting fungerade toppenbra och är väldigt nöjd med min nya lägenhet”, säger hon.

Blomkorgar i träden