Hoppa till innehåll

Nya hyror för parkeringsplatser

Bostadsbolaget har beslutat om nya hyror för parkeringsplatser från och med den 1 januari, 2024. Denna gång blir det endast nya hyror för fasta parkeringsplatser utomhus och samtliga tillståndsparkeringar.

 

Varför blir det nya hyror?

Bostadsbolaget har idag lägre hyror för våra parkeringsplatser jämfört med parkeringsplatser utanför allmännyttan. För att få en hållbar prisbild som ligger i nivå med övriga staden har Bostadsbolaget, tillsammans med övriga bostadsbolag i Framtidenkoncernen, beslutat om att stegvis införa nya hyror.

Vilken hyra blir det?

Vad den nya hyran blir för just din parkering framgår av din hyresavi för januari som skickas till dig i mitten av december. För 2024 blir det i genomsnitt 8 procents höjning dvs. 38 kr, men höjningen varierar mellan 0-25 procent beroende på typ av parkering och geografiskt läge.

Vilka typer av parkeringsplatser får nya hyror nu vid årsskiftet 23/24?

Vi höjer hyran den 1 januari 2024 för samtliga tillståndsparkeringar och även parkeringsplatser utomhus (fasta markparkeringar utan väggar och tak).

Vilka typer av parkeringsplatser får inte nya hyror vid årsskiftet 23/24?

Fasta parkeringsplatser i gemensamt eller enskilt garage får ingen hyreshöjning nu vid årsskiftet 2023/24.

Vill du säga upp din parkeringsplats?

Normalt sett har vi tre månaders uppsägningstid även på parkeringsplatser. Du säger själv upp ditt avtal antingen via Mina Sidor här på bostadsbolaget.se eller genom att lämna in en blankett till Boservice eller skicka blanketten till uthyrningen. Blanketten hittar du här på webben under rubriken För hyresgäster/Blanketter.  Mer information: Parkering – vanliga frågor | Bostadsbolaget

Är hyresgästföreningen med och förhandlar om nya hyror för parkeringsplatser?

2017 meddelade Hyresgästföreningen att de ej ville vara med och förhandla hyror för parkeringsplatser. Vi behöver alltså inte förhandla hyrorna för parkeringsplatser med Hyresgästföreningen.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta din fastighetsvärd.