Hoppa till innehåll

Tack för era svar!

Den 8 november stängde vår hyresgästenkät och svarsfrekvensen blev hela 61,5% vilket ger ett väldigt bra underlag för oss att arbeta med.
Vårt serviceindex har ökat vilket vi är glada över, men vi har också fått besked om vad vi behöver arbeta mer med framöver.

Bostadsbolagets serviceindex – alltså det övergripande betyg som visar vad du tycker om vår service till dig – ökade med 1,1 procentenhet och landade på 79,7 procent.
Sett över hela Bostadsbolaget har alla betyg ökat inom service förutom städning och trygghet i trapphusen.

Betygen varierar förstås stort mellan våra områden och just nu pågår ett intensivt lokalt analysarbete som ligger till grund för vår verksamhetsplanering för nästa år.

Något som är extra roligt är att våra betyg för Skötsel av rabatter och buskar samt Städning av gård och närmiljö ökar i år igen. Här ligger betygen nu på hela 90,3 respektive 89,7 procent. Bostadsbolaget har legat högst i betyg här av alla stora bolag som AktivBo mäter under flera år och ändå höjdes betyget i år igen.

Här är betygen som tillsammans bildar vårt serviceindex. (Siffror inom parentes är för 2022)
– Ta kunden på allvar: 82,7 (81,5)
– Trygghet: 77,9 (76,8)
– Rent & Snyggt: 77,4 (76,2)
– Hjälp när det behövs: 82,3 (81,3)
– Serviceindex: 79,7 (78,6)

De delbetyg som ökat allra mest är:
– Städning av soputrymmen + 2,4%
– Info om vad som ska hända i fastigheten + 2,2%
– Få åtgärder vidtagna till följd av synpunkter +2,0%
– Hur personalen har hållt sina löften + 2,0%
– Städning av gård och närmiljö + 2,0%

Områden som ökat sitt serviceindex mest. (Siffror inom parentes är för 2022):
– Landala 2: 76,1 (67,7) + 8,4%
– Tuve: 81,8 (76,4) + 5,4%
– Rannebergen: 80,4 (76,4) + 4,0%

Områden som minskat sitt serviceindex mest. (Siffor inom parentes är för 2022):
– Ramberget: 73,5 (77.2) -3,7%
– Amhult: 77,9 (84,7) -6,8%
– Östra Änghagen: 71,1 (79,6) -8,5%

Vi kommer att berätta mer om resultatet i första numret av Trivas nästa år och vi kommer också att uppdatera informationen här när vi kommit längre i analysarbetet.

Stort tack för att du hjälper oss att bli bättre!

pratbubbla med texten "Service i toppklass!