Hoppa till innehåll

Nya miljöhus i Sandeslätt

Nu kan Sandeslätt sortera rätt! De nya miljöhusen är invigda.

Nya miljöhus i Sandeslätt invigdes i mitten av september och ersätter därmed sopnedkasten i trapphusen. Miljöhusen är förberedda för sortering i olika kärl för förpackningar, tidningar, restavfall och matavfall som sedan kan omvandlas till nytt material, biogas och gödsel.
Här kommer det finnas personal vid vissa tider på dygnet som visar hur man sorterar och i en monitor i taket kommer det spelas sopsorteringsfilmer gjorda av barn i Hammarkullsskolan.

Publicerad i Trivas nr 3 2021.

En av Bostadsbolagets miljövärdar framför ett nytt miljöhus.

Johanna Winnberg framför Bostadsbolagets allra nyaste miljöhus.