Hoppa till innehåll

Rivning med fokus på återbruk

Träd som flyttas, planteringar som grävs upp, toalettstolar och handfat i mängd utanför husen – vad är det som händer på Drakblommegatan i Kvillebäcken egentligen?

Publicerad i Trivas nr 3 2023.

Det är något så ovanligt som att vi ska demontera och riva tre hus med 160 lägenheter med fokus på återbruk, berättar projektansvarig Emelie på Bostadsbolaget.
– Det är 30 år sedan vi senast rev ett hus inom vårt bestånd men i det här fallet var det helt nödvändigt. Det är blåbetong i konstruktion och väggar och vi har konstaterat att radonhalten varit för hög. Trots flera försök med olika ventilationssystem uppnådde vi inte godkända radonvärden.

Det har varit en lång process från beslut om rivning (2018) till att husen nu är helt tomma och rivningen faktiskt kommit i gång. Dels för att samtliga hyresgäster skulle kunna erbjudas en annan lägenhet i närområdet, dels för att byggmaterial och mycket av interiören skulle återbrukas i så stor utsträckning som möjligt. Både det som rör själva fastigheten men också allt som rör utemiljön.
– Det är en stor fastighet och fin utemiljö med mycket grönt. Vi har försökt att ta hand om både planteringar och träd och det mesta finns nu planterat i andra områden på Hisingen. Ett fåtal träd har dessvärre varit för stora att flytta men vi gör det möjligt för en stor alm att stå kvar. Dessutom har vi tagit hand om alla kantstenar och plattor som nu kommer att användas på andra ställen i våra områden, säger Ellen som är miljösamordnare på Bostadsbolaget.

Allt klart under 2024
När det kommer till själva byggnaderna är det möjligt att återbruka teglet i husen men också en hel del inredning. Toalettstolar, handfat, vitvaror, armaturer, ventilationsaggregat, innerdörrar och förrådsgaller är sådant som tas tillvara.
– Vi har inventerat och tillsammans med en återbruksspecialist gått igenom vad som kan användas inom vår förvaltning och vem som är intresserad av det. Allt tegel skickas till ett återbruksföretag som rengör det och gör det möjligt för oss att använda det vid den kommande nybyggnationen. Porslin och annat interiört kan användas i våra andra fastigheter när det är dags för underhåll och renovering, säger Emelie.
Under hela hösten och in på nästa år pågår demontering, sanering och rivning av de tre husen – ett i taget. I februari ska hela rivningen vara avklarad och marken avröjd och klar. Nya hus planeras att byggas på platsen inom de närmaste åren.

Text och bild: Kerstin Torsede

Rivning Drakblommegatan.jpeg

De tre husen på Drakblommegatan som nu ska rivas byggdes 1960 som bostäder till sjuksköterskor. Byggmaterial och mycket av interiören tas om hand för att återbrukas.