Hoppa till innehåll

Trygghetsvärdar på plats varje dag

– Mitt uppdrag är att skapa en tydlighet i vår trygghetsorganisation – vilka vi är och varför vi finns. Vi ska vara närvarande vid rätt tidpunkt och rätt plats och helt enkelt vara en trygghetsskapande faktor i samhället. Det säger Daniel Neck som är ny trygghetschef på Bostadsbolaget sedan i höstas.

Publicerad i Trivas nr 2 2023.

Även om Bostadsbolaget under flera år haft trygghetsvärdar i olika områden i staden har det inte funnits någon gemensam organisation för arbetet. Daniel, som i många år arbetat med brottsförebyggande arbete och samverkan inom polisen, fick uppdraget att skapa den gemensamma strukturen och organisationen för fortsatt trygghetsarbete.
Idag arbetar därmed ett drygt tjugo trygghetsvärdar i sex team inom området Biskopsgården och Östra (Hammarkullen och Rannebergen) – Friskväder, Vårväder, Länsman, Biskop, Hammarkullen och Rannebergen. Teamen leds av tre nyanställda gruppchefer som finns på plats varje dag.
Nytt från i år är också att trygghetsvärdarna från Poseidon, Bostadsbolagets systerbolag, numera ingår i samma organisation i Biskopsgården.
– Från och med 1 februari i år har vi tagit över Poseidons trygghetsvärdar och har huvudansvaret för trygghetsarbetet. Därmed har vi ett Team Länsman. Vi hoppas att även andra fastighetsägare i de olika områdena kommer att ansluta sig till vår trygghetsorganisation.
I Tynnered och Brunnsbo rör sig Poseidons trygghetsvärdar i Bostadsbolagets områden.
Trygghetsvärdarna finns på plats året om, varje dag mellan klockan 15 och 23. De är alltid minst två men ofta tre och rör sig runt om i respektive område. Trygghetsvärdarna kan hjälpa till med såväl service som underhåll efter kontorstid och vara behjälpliga vid olika event och aktiviteter. Men den absolut viktigaste uppgiften för trygghetsvärdarna är att vara synliga och skapa en personlig kontakt och tillit.
– Det är enormt viktigt att vara närvarande och skapa relation med alla som bor i ett område. Att vara på platser där barn och unga samlas – i allmänna utrymmen och utomhus. Att finnas där och sätta gränser, och att vara synliga på platser som kanske känns otrygga, säger han.

Våren kommer att innebära nyrekrytering till de olika teamen och Daniel hoppas att trygghetsvärdarna blir en yrkeskategori som växer. Bakgrund, ålder, kön och tidigare erfarenhet skiftar – det finns ingen exakt kravlista att bocka av på.
– Det är en fördel om man är uppvuxen eller har bott i något av våra områden och vet hur ett område kan ändra karaktär under olika tider på dygnet. Men som trygghetsvärd får man inte jobba i samma område som man bor i. Vi brukar också tycka att det är bra om man kommer och testar på vad jobbet innebär innan man bestämmer sig, avslutar han.

Text: Kerstin Torsede Foto: Robert Lipic

En man går mot kameran.

Daniel Neck har tidigare varit polis och känner väl till hur ett område kan skifta i karaktär vid olika tidpunkter på dygnet. ”Jag har jobbat i uniform och rört mig mycket ute på gatorna här i Biskopsgården och kan konstatera att det går åt rätt håll. Det är mycket lugnare här nu”.