Hoppa till innehåll

”Vi ska skapa något bra för kommande generationer”

Hus. Mycket handlar om hus för Pontus Werlinder, ny vd för Bostadsbolaget. Hela sitt yrkesliv har han arbetat med fastigheter – lokaler, sjukhus och bostäder. Och som den arkitekt han är ägnar han även fritiden åt hus. När han inte snickrar på sommarstugan gör han gärna resor som kretsar kring arkitektur, byggnader och historia.

Publicerad i Trivas nr 3 2023.

Pontus Werlinder kommer närmast från Telge Bostäder i Södertälje, ett kommunalt bostadsbolag med cirka 10 000 bostäder, där han varit fastighetschef och de senaste fyra åren vd. Nu växlar han upp till en av Sveriges största hyresvärdar – Bostadsbolaget i Göteborg med mer än dubbelt så många bostäder – ungefär 25 000. Han tar över stafettpinnen från Kicki Björklund som varit vd i åtta år och nu går i pension.
– Jag vill gärna få använda mina erfarenheter i större skala, med större genomslagskraft, när det gäller till exempel ekonomi och att arbeta med social hållbarhet. Göteborgs och Framtidenkoncernens satsningar på att bygga bostäder oavsett konjunktur, liksom att utveckla Göteborg socialt, är väldigt intressanta.
– Och så är det spännande och roligt att få komma till en ny stad, säger stockholmaren vars tidigare erfarenhet av Göteborg är som besökare.

Arkitekt i grunden
Han beskriver sitt nya uppdrag genom två perspektiv – det kortsiktiga och det långsiktiga.
– Vi ska fortsätta Bostadsbolagets resa i allmänhetens tjänst. Vi ska hantera det som händer i omvärlden just nu, som inflation och höga energipriser. Men vi måste samtidigt planera för vad våra områden behöver under kommande år. Här måste vi ta hänsyn både till våra hyresgästers önskemål och behov och till direktiven från våra ägare.
Som arkitekt med bakgrund från den tekniska sidan av fastighetsvärlden ser han fram emot att få lära känna Bostadsbolagets alla områden med sina vitt skilda karaktärer och hus med olika ålder och utformning. Att bevara det autentiska, byggnaderna och deras historik, är viktigt menar han.
– Vilken fantastisk bredd! Få andra kan erbjuda bostäder för livets alla skeenden. Bostadskarriär ska inte vara lika med att köpa sin bostad. Vi finns till för alla och många bor hos oss hela livet.

Vi gör det tillsammans
Vikten av att tänka långsiktigt och skapa trygga och trivsamma miljöer för framtiden är något Pontus Werlinder återkommer till.
– Vilka effekter barns olika uppväxtmiljöer får är något som triggar mig. Vi har ett tungt ansvar att skapa något bra för kommande generationer. Det vi gör idag visar sig om tio–femton år.
– Att bidra till ett bättre samhälle och till att fler ska få del av resurser och möjligheter, det har gått som en röd tråd genom hela mitt yrkesliv, säger han. Det är allmännyttans viktigaste fråga!
Han menar att i en så storskalig verksamhet som Bostadsbolagets är det extra viktigt att värna om detaljerna, om det personliga. Såväl när det gäller den fysiska miljön – som växtlighet, belysning och trygga lekplatser – som mötet mellan medarbetare och hyresgäster. Man ska veta vad medarbetarna ute i områdena heter och hur man får tag i dem.
– Ett möte kan bara ske om någon är där. Vi ska stötta det genom att skapa fungerande mötesplatser, och vi ska vara tillgängliga och personliga.
Han ser det som ett gemensamt uppdrag för Bostadsbolaget och hyresgästerna att skapa en välskött och trivsam boendemiljö.
– Vi ägs ju av göteborgarna. Vi ska skapa förutsättningarna, men det är de boende som skapar platsen och innehållet och bidrar mest till hur den upplevs.

Lär känna Bostadsbolaget
Ju fler som tar ansvar och värnar om sin boendemiljö, desto bättre blir det förstås, menar han. Till exempel genom att inte skräpa ner och säga till om någon annan gör det.
– Vi gynnar varandra. Ju mindre förstörelse och vårdslöshet, desto mer pengar över till annat.
Den första tiden på sitt nya jobb tänker Pontus Werlinder ägna åt att lära känna Bostadsbolaget och lyssna på medarbetarna. Flyttlasset går till Göteborg på deltid, medan familjen bor kvar i Stockholm.
Det är väl bara att flytta in i en av Bostadsbolagets lediga lägenheter nu då?
– Haha, nej, så fungerar det inte. Jag bor inneboende hos en familj centralt i stan. Den som vill bo hos Bostadsbolaget får ställa sig i kö.

Faktaruta:

Pontus Werlinder
ny vd i Bostadsbolaget sedan september.
Ålder: 57.
Bor: Stockholm och Göteborg.
Utbildning: Arkitekt/SAR.
Bakgrund: Vd för Telge Bostäder och Telge Hovsjö och tidigare fastighetschef i samma bolag. Tidigare inom Stockholms Stad, SL och Region Stockholm.
Familj: Fru och barn.
Intressen: Snickra på sommarstugan. Arkitektur och historia, gärna i kombination med resor som allra helst går till Italien. ”Det mesta har ju med hus att göra …”
Dold talang: ”Hyfsad på italienska, studerade i Florens i unga år.”

Kan du ”gôtebosska”?

Kommer stockholmaren Pontus Werlinder förstå vad vi säger? Trivas testade honom på göteborgska ord och uttryck.
1. Var äter barnen i Göteborg sin skollunch?
Svar: ”I bamba.” (Rätt!)
2. På ”klassisk” göteborgska säger man inte trappuppgång, utan…?
Svar: ”Vet ej.” (Däremot kunde arkitekten Pontus förklara att med ”svale”, som är det rätta svaret, menas det svalare utrymmet mellan utomhuskylan och stugvärmen.)
3. Om du tränger dig fram, vad gör du då?
Svar: ”Vet ej.” (Rätt svar: knôr)
4. Vad är en knickedick?
Svar: ”Någon sorts lurendrejare.” (Rätt! Ungefär en skojare som lovar runt men som man inte tar på allvar.)

Text: Karin Andréen-Olsson Foto: Peter Nilsson

Bostadsbolagets vd Pontus Werlinder3.jpg

– Vi har ett tungt ansvar att skapa något bra för kommande generationer. Det vi gör idag visar sig om tio–femton år, säger Pontus Werlinder som är ny vd på Bostadsbolaget.

Bostadsbolagets vd Pontus Werlinder1.jpg

Pontus Werlinder stannar till vid Kronhuset, en av Göteborgs äldsta byggnader, när han och Trivas går runt för att bekanta sig med Bostadsbolagets hus i Västra Nordstan.