Hoppa till innehåll

Ännu fler hyresgäster gjorde sina röster hörda

Fler hyresgäster än någonsin* svarade på Bostadsbolagets enkät som gick ut till hälften av alla hushåll i höstas – 62,4 procent jämfört med 58,3 procent året före.
– Det är väldigt positivt att så många vill göra sina röster hörda, säger Catarina Hagwall, chef för Marknad & Kommunikation på Bostadsbolaget.


Publicerad i Trivas nr 1 2023.

De flesta svarar numera digitalt och nästan två tredjedelar tycker att mobilen är bekvämast. Även i områden där deltagandet i politiska val inte brukar ligga så högt gick svarsfrekvensen upp betydligt.
– Vi har ett stort förtroende hos våra hyresgäster, som vi är väldigt tacksamma för. Jag hoppas alla förstår hur viktiga svaren är för oss – det är dem vi bygger mycket på av vårt arbete ute i bostadsområdena.
Hon förklarar att Bostadsbolagets personal går igenom alla enkätsvar och läser vartenda så kallat frisvar, det vill säga där man kommenterar med egna ord. Den här gången kom det in över 16 000 sådana svar, vilket betyder att alla svarande i genomsnitt lämnade minst en egen synpunkt!
– Kommentarerna är viktiga för oss, påpekar Catarina. De gör att vår personal förstår precis vilken tvättstuga som behöver åtgärdas, var den otrygga källaren finns eller vilka buskar och blommor som uppskattas.

Bostadsbolaget har också börjat med en satsning för att koppla ihop hyresgästernas åsikter med vad som faktiskt händer i områdena.
– Håll utkik efter ”Service i toppklass”-symbolen. Den talar om vilka konkreta saker vi gjort och varför. När det blir tydligt hur det hänger ihop med enkäten hoppas vi att ännu fler kommer se betydelsen av att svara.

Trygghetsindex ökade

Ökad trygghet är en specifik fråga som Bostadsbolaget arbetar med genom en rad olika åtgärder på både kort och lång sikt – från säkrare dörrar och entréer, trygghetsvärdar, bättre belysning och att snabbt ta hand om klotter och skadegörelse till mer levande torg och större gemenskap hyresgäster emellan. Trygghetsindex som helhet ökade också med 1,7 procent. Störst ökning får ”Personlig trygghet i området kvällar och nätter”, som höjt betyget med 4,4 procentenheter.
– Det visar att vi är på rätt väg även om vi som bostadsbolag inte kan påverka allt i ett område, säger Catarina.

Sjunkande betyg ska åtgärdas

Men allt pekar inte uppåt. Bland frågorna som sänkt sina betyg mest hittar vi bland andra ”Möjlighet att få tvättider”, ”Snöröjning och sandning” och ”Telefontider”.
– Vi ser allvarligt på betyg som sjunker. Här pågår ett analysarbete där vi behöver ta reda på hur vi bättre kan möta våra hyresgästers förväntningar på oss, säger Catarina.

Bäst på utemiljö

Bostadsbolaget är fortsatt bäst i Sverige** när det handlar om utemiljön. I topp ligger ”Val av blommor, buskar och träd” på 88 procent. Något som Catarina tror skapar en positiv spiral.
– Våra engagerade miljövärdar blir stolta och om möjligt ännu mer pepp på att skapa trivsamma miljöer för våra hyresgäster!

* Så länge som Bostadsbolaget har mätt med AktivBo.
** Jämfört med andra bostadsbolag i samma storleksordning (över 11 000 lägenheter) i hyresgästundersökningar som utförs av AktivBo.

Trivseln ökar

De allra flesta hyresgäster trivs både i sin lägenhet och i sitt område eller kvarter – och fler blir det. Nästan nio av tio tillfrågade trivs i sin lägenhet (87,6% jämfört med 86,8% 2021). Betyget för trivsel i området har höjts till 84,5% från 83,7%.

Allra nöjdast är de som bor på Eriksberg, i Södra Guldheden, Amhult, Vasastaden och Öster om Heden. Minst nöjd är man i Landala, Östra Kvillebäcken, Rambergsstaden och Brunnsbo. I Länsmansgården, där man var minst nöjd 2021, har man höjt betyget för service mest av alla områden – från 71,1% till 80,6%.

Tryggare boende

Fler tycker att boendemiljön som helhet känns trygg – 78,6% mot 75,1% året före. Alla delfrågor som rör trygghet får högre betyg utom ”Kontakt med grannar”. ”Personlig trygghet i området kvällar och nätter” är faktiskt den fråga alla kategorier som höjt betyget mest (se diagrammet på nästa sida).

Utemiljö

87,8% är nöjda med utformningen av gård och närmiljö.
88% är nöjda med val av blommor, buskar och träd.
Bäst i Sverige. Bostadsbolaget fortsätter ligga i topp när det gäller utemiljön.**

Procenttalen anger hur många som gett betyget ”bra” eller ”mycket bra” till respektive område. Siffror inom parentes gäller 2021.

Frisvar:
”Det är så tryggt sen ni installerade nya lampor vid entrén.
”Tycker att information kommer upp lite väl sent om sånt som händer i huset.
”Tycker det är dags att återinföra besökstider på Boservice så man slipper ringa.
”Vi har en fantastiskt trevlig och kompetent fastighetsskötare. Alltid bra service!
”Otroligt fin innergård. Väldigt välskött och fin. Har aldrig bott så fint förut.

Text: Karin Andréen Olsson

Catarina Hagwall, chef för Marknad & Kommunikation