Hoppa till innehåll

Byt lägenhet över hela stan

I slutet av förra året drog den nya Omflyttningsplatsen i gång. Ny på det viset att du nu har möjlighet att byta lägenhet inom hela allmännyttan – över hela staden!


Publicerad i Trivas nr 1 2023.

En ”intern” kö för att byta sin bostad har alltid funnits inom Bostadsbolaget men sedan november förra året är kön gemensam med de övriga bolagen inom Framtidenkoncernens allmännyttiga bostadsbolag.
– Det är en stor finess med en gemensam omflyttningsplats för lägenheter. Tidigare kunde man bara söka inom det egna fastighetsbolaget i en intern byteskö. Nu får våra hyresgäster tillgång till lediga lägenheter hos alla de andra bolagen – Poseidon, Familjebostäder och Gårdstensbostäder, berättar Linnea, som är uthyrningskoordinator på Bostadsbolaget och en av dem som varit med att ta fram den nya plattformen.

När Trivas kommer på besök har den nya Omflyttningsplatsen endast varit i gång under ett par månader men Linnea berättar att 83 bostäder redan har fått nya hyresgäster. Precis som tidigare är det antalet dagar man bott i sin lägenhet som gäller som turordning i kön. För att ha möjlighet att söka lägenheterna på Omflyttningsplatsen är det samma policy som gäller för alla hyresavtal.
– Dagarna du bott i den nuvarande lägenheten är din ”kölapp” kan man säga och det minsta antalet är 365 dagar, det vill säga ett år. För att söka får man heller inte ha några skulder eller inkassokrav som gäller hyran och inte fått fler än en konstaterad och skriftligt meddelad störning. Kontraktet på den gamla lägenheten sägs upp när man skriver på för den nya, berättar Linnea.

Fördelarna med en gemensam plats där man kan söka lediga lägenheter är många menar hon. Dels att det blir totalt fler lägenheter att söka eftersom alla bostadsbolag har en intern kö med lediga lägenheter men framför allt för att man får tillgång till fler stadsdelar.
– Förra året fick nästan 460 hyresgäster en ny lägenhet via Bostadsbolagets Omflyttningsplats. Hur många som blir tillgängliga under 2023 är svårt att säga men det är klart att antalet kommer att öka rejält när det är fler fastighetsbolag med, säger hon.
Söktrycket på de lägenheter som hittills annonserats har skiftat. De hyresgäster som fått nya lägenheter så här långt har haft allt från ett par år till över tio års boendedagar hos sitt fastighetsbolag.
– Man rangordnas efter antalet dagar och kommer man tillräckligt långt upp så blir det visning. Vi brukar bjuda in fem till sju stycken. Populära områden kan ha över hundra intresserade sökanden, berättar Linnea.

Men fler nyheter är också på gång när det gäller uthyrning. Någon gång under året kommer alla hyreskontrakt samt ansökningar om andrahandsuthyrning, direktbyten och överlåtelser att ske med hjälp av digital signering. Kontrakt som ska skrivas under på ett papper är alltså snart ett minne blott.
– Det blir mycket effektivare om vi kan digitalisera den delen. Det mesta runt om oss sker idag med digital signering och det är lätt att hantera. Gå in på Omflyttningsplatsen.se och se om det finns något intressant att söka för dig!

Faktaruta
Fler lägenheter på Boplats.se
De lägenheter som inte hamnar på Omflyttningsplatsen dyker upp på Boplats.se. Det handlar framför allt om lägenheter som har kortare uppsägnings/uthyrningstid än tre månader, exempelvis lägenheter som behöver renoveras eller där någon äldre person plötsligt måste flytta till ett annat boende. Även de lägenheter som sägs upp när man gör en intern omflyttning hamnar på Boplats.se.

Text: Kerstin Torsede Foto: Robert Lipic

En kvinna med en flyttlåda i famnen går mot kameran och ler.

Linnea är uthyrningskoordinator och delansvarig för fastighetssystemet på Bostadsbolaget.
”Det ska bli så spännande att följa flyttrender inom staden under året. Det är roligt att kunna erbjuda våra hyresgäster en utökad möjlighet att byta bostad.”