Hoppa till innehåll

Deras jobb – tända framtidshopp

”Vad jobbar du med om dagarna då?”
”Hopp och framtidstro.”
Så kan svaret låta om du frågar någon av Bostadsbolagets nya utvecklingschefer Ali Tabrizi och Liza Carlund.

Publicerad i Trivas nr 4 2021.

Att ge en bild av Alis och Lizas vardag är lite knepigare. De har bara arbetat några månader på sina nyinrättade tjänster – Ali i Biskopsgården och Liza i Hammarkullen och nordöstra Göteborg. Det finns ingen beskrivning som säger exakt vad eller hur de ska göra utan det är en del av jobbet att komma fram till det. Däremot finns det ett klart och tydligt mål med vad det ska leda till. Göteborgs kommunpolitiker har bestämt att det 2025 inte ska finnas något område i Göteborg som är med på polisens lista över det som kallas särskilt utsatta områden.

Det är Alis och Lizas uppgift att först samla alla krafter inom Bostadsbolaget. Såväl utvecklingsledare som fastighetsvärdar och alla andra medarbetare behöver ta ansvar och engagera sig. Då kan man samarbeta effektivt med skolan, polisen, sociala myndigheter, föreningar och andra organisationer för att de mest utsatta områdena ska bli bättre för alla som bor där. Bättre bostäder, tryggare och trevligare miljö, fler människor med sysselsättning och en meningsfull fritid för barn och unga.
– Samarbete är nyckeln, säger de. Detta kan inte lösas av oss eller någon annan på egen hand. Alla måste kroka arm och hjälpas åt.

Naturligtvis måste allt också ske tillsammans med hyresgästerna. Det är de själva som vet vad de behöver.
– Jag är själv uppvuxen i Biskopsgården, berättar Ali, men jag får ändå ofta ändra min uppfattning. Säg att jag frågar någon om hur boendebudgeten, som finns här i Biskopsgården, ska användas. Och får svaret ”Sänk min hyra eller ge mig ett nytt kylskåp. Posten delas inte ut som den ska så att man missar räkningar och annat viktigt. Kan du inte fixa det i stället?”.
Vi möts för en pratstund i sofforna inne på Orkanen, lokalen i Norra Biskopsgården som hyresgästerna kan låna för matlagningsträffar, kurser och föreningsaktiviteter. Nu börjar det bli möjligt att träffas igen, efter pandemins stillestånd. Anslagstavlan berättar om träningspass, teaterskola, kulturkvällar och en kurs på somaliska om föreningsekonomi.
Ali och Liza förklarar den så kallade superförvaltningen som Framtidenkoncernen håller på att sätta i verket. Det handlar i korthet om en kraftfull och metodisk satsning på bostäderna och den fysiska miljön, bland annat genom trygghetssäkrade fastigheter, personal på plats alla dagar i veckan, att motverka oriktiga andrahandsuthyrningar och jobba mot klotter och nedskräpning.
– Först när vi så att säga sätter spaden i jorden förstår folk att vi menar allvar.

Boendemiljön först, alltså. Men det sociala är också viktigt. Och det är här utvecklingscheferna kommer in.
– Trygghet är inte bara belysning och lås, säger Liza. Det handlar också om att du kan lita på din granne.
Något av det allra viktigaste är bättre lokal service.
– Man hamnar lätt utanför om det inte finns service i närheten där man bor, säger Liza. Den digitala utvecklingen underlättar för många, men gör också att klyftorna ökar. Hur klarar du dig om du inte har ett Bank-ID?

Att människor har sysselsättning är avgörande för att ett område ska må bra. Ett antal jobbcenter är på väg att öppnas på flera ställen, där man ska få hjälp med att skriva sitt CV och söka arbete. De kommunala bostadsbolagen ska också erbjuda jobb för fler hyresgäster och öppna upp lokaler för småföretagande.
– Att skapa möjligheter och tända ett framtidshopp är oerhört viktigt.
– ”Nothing stops a bullet like a job”, säger Ali. Ingenting stoppar en kula lika bra som ett jobb.
– Gängkriminalitet lockar med gemenskap, status och pengar direkt i handen. Vi kan minska rekryteringen till gängen först när vi kan erbjuda realistiska alternativ.
Något väldigt positivt, menar Ali och Liza, är att så många människor engagerar sig från alla håll och har samma mål. 2025-målet är inte onåbart.
– Jag får rysningar när jag ser hur många vi är som delar en gemensam framtidstro och vill göra människors liv bättre, säger Liza.

Alis och Lizas jobb är inte att starta en massa tillfälliga projekt, utan att bygga upp strukturer och system som ska kunna stå för sig själva och hålla under lång tid. Men exakt hur och vad är alltså inte glasklart ännu.
När vi lämnar Orkanen vet de i alla fall hur resten av arbetsdagen ser ut.
Ali ska på gårdsbesök i Norra Biskopsgården och träffa trygghetsvärdar och hyresgäster för att prata om förbättringar i området.
Lizas eftermiddag handlar om planerna för att få Rannebergen Centrum på fötter igen. Där finns just nu ingen service alls.
– Det är så kul att komma i gång och se till att det händer något i Rannebergen!

FAKTARUTA:

Utvecklingsområden
Bostadsbolagets utvecklingsområden, där man satsar extra resurser, är Biskopsgården, Hammarkullen och Tynnered.
På polisens lista över särskilt utsatta områden finns idag fem Göteborgsområden:
Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo och Lövgärdet.
Tynnered räknas som riskområde och Gårdsten och Hisings Backa som utsatta områden. Rannebergen har helt tagits bort från listan.

Text: Karin Andréen Olsson Foto: Peter Nilsson

En man tittar på en kvinna.

Ali och Liza får delvis utforma sina roller själva.

En man pekar och en kvinna tittar på.

Målet med de nya utvecklingscheferna Alis och Lizas jobb är tydligt och klart: 2025 ska det inte finnas något område i Göteborg på polisens
lista över särskilt utsatta områden.