Hoppa till innehåll

Ökad framtidstro i Tynnered

Tidigare i höst kom den positiva nyheten att Tynnered har tagit ett steg ned på polisens lista och är nu inte längre klassat som särskilt utsatt område. I stället får det den lägre graden ”riskområde”. Bakom den positiva utvecklingen finns många samverkande orsaker.

Publicerad i Trivas nr 4 2021.

Bland annat har här byggts nya lägenheter, gjorts satsningar på lovaktiviteter för barn och ungdomar, läxhjälp men också större trygghetssatsningar i utemiljön och fastigheterna och trygghetsvärdar som rör sig i området under kvällar och helger.
– Även om vi är glada för att polisen nu gör en annan bedömning av läget än tidigare fortsätter vi vårt arbete för ett tryggt område med en framtidstro på att vi helt ska bort från polisens lista, säger Magnus Redenheim, distriktschef i centrum på Bostadsbolaget.
En del i det långsiktiga arbetet är det nya samarbetet i ”Destination Tynnered” som startade våren 2021, ett samarbetsprojekt mellan flera olika aktörer för att göra gemensam sak och förändra området i positiv riktning.
Volvo Cars, Stena Fastigheter, Bostadsbolaget och Familjebostäder som idag är med i projektet ser gärna att fler aktörer ansluter sig och medverkar till att utveckla Tynnered till ett tryggt och attraktivt område.
– Målsättningen är att Tynnered ska bli ett område med framtidstro och entreprenörskap där man kan förverkliga sina drömmar och ha sin egen försörjning. En attraktiv destination att åka till för alla göteborgare, säger Magnus Redenheim.
Bland insatserna som redan pågår eller planeras finns utökad läxhjälp och frukost i skolan, tredubbling av antalet sommarjobb, större jobbsatsning genom en ”jobbtrappa” för ungdomar från Tynnered, utveckling av mobilitetslösningar i området och en satsning på lokalt entreprenörskap.
– Under 2022 finns det många nya spännande aktiviteter planerade. Exempelvis ska vi utöka samarbetet med flera skolor i området, erbjuda fler kulturaktiviteter och stödja nystartandet av sociala företag. Bostadsbolaget har också i plan att vi ska påbörja en översyn och modernisering av parkeringsdäck, avslutar han.

FAKTARUTA:

Vision år 2025
• Tynnered är en destination för många göteborgare.
• En attraktiv skola där eleverna kommer från området och från övriga Göteborg.
• Skolresultat som är bättre än genomsnittet i Göteborg.
• Jobbtrappa för 300 ungdomar.
• 1 500 sommarjobb.
• 500 långsiktiga arbetstillfällen och ökad anställningsbarhet.
• 100 nya etablerade företag.
• Lösningar för att ta sig till och från Tynnered som är både effektiva och hållbara för såväl boende som miljön.
• 600 nya bostäder i olika upplåtelseformer.

Text: Kerstin Torsede

En visionsbild över Tynnered.

Visionen för Tynnered för 2025 är tydlig – Tynnered ska vara en viktig destination för alla göteborgare.

Bilden föreställer en man som ler.

Magnus Redenheim är distriktschef i distrikt Centrum där Tynnered ligger.