Hoppa till innehåll

Nytt bostadsområde planeras vid Säterigatan

Nu börjar planerna ta form på ett nytt bostadsområde med 1 100 lägenheter vid Säterigatan, mellan Sannegården och Eriksberg. Bostadsbolaget är en av flera aktörer som kommer bygga i området med förväntad start år 2024.

Publicerad i Trivas nr 4 2021.

Både hyresrätter och bostadsrätter kommer att byggas i området intill Bratteråsberget. Dessutom blir det en ny förskola, lokaler för verksamheter, parkområden och nya gator.
Bostadsbolagets del omfattar cirka 450 hyresrätter och kommer att byggas i flera etapper.
– Förutom att skapa fler bostäder handlar det även om att knyta ihop de olika områdena kring älven till en sammanhållen bebyggelse ut mot vattnet. Genom att bygga på den här platsen kopplas Norra Älvstranden ihop med övriga Lundby på ett bra sätt, säger Joakim Stagemyr som är ansvarig för Bostadsbolagets nyproduktion.
Området lockar bland annat med närhet till havet, fina omgivningar och goda kommunikationer, men även med närhet till det expansiva Lindholmen där många företag håller till.

Skälet till att området vid Bratteråsberget ännu är obebyggt är att godsjärnvägen Hamnbanan går tvärs genom området. Järnvägen måste alltså flyttas innan de nya bostäderna kan börja byggas.
– Just nu pågår ett omfattande arbete med att ge järnvägen en annan sträckning i nya tunnlar under mark. Håller tidplanen ska det vara klart 2024 och om husbyggnationen då kan ta vid direkt kan en första inflyttning ske under 2026, säger Joakim Stagemyr.
Projekteringen pågår nu för fullt av de nya bostäderna vilka kommer byggas som lamellhus. Det är rektangulära huskroppar på 5–6 våningar som grupperas för att skapa bra gårdsmiljöer. Bostadsbolaget ska också ta ställning till storlekar och därmed antal lägenheter. När det är gjort startar utformningen av husen och miljön utanför.
– Det finns ovanligt många stora lägenheter kring Norra Älvstranden. Det mest troliga är därför att vi väljer en inriktning mot mindre lägenheter, om än med inslag av större, för att kunna möta en bredare kundgrupp, säger Joakim Stagemyr.

Han hoppas få genomslag för idén att erbjuda hyresgästerna tillgång till gemensamma ytor i husen där man kan sitta och arbeta:
– Vi tror att behovet av att kunna arbeta hemifrån kvarstår även när pandemin är över. Med tillgång till gemensam lokal i huset är det möjligt även om man bor i en mindre lägenhet.
Joakim Stagemyr gläds över att nybyggnationen äntligen är i sikte. Det omfattande arbetet med att flytta järnvägen har dragit ut på tiden.
– Nu är vi väldigt sugna på att få komma i gång, avslutar han.

Text: Britt Nyberg

Visionsbild över hur nya hus kan komma att se ut på Säterigatan.

Mellan Bratteråsberget och Celsiusgatan kommer Framtidens Byggutveckling att bygga cirka 450 hyresrätter som ska förvaltas av Bostadsbolaget. Bilden är en tidig idéskiss av det nya området längs Säterigatan som totalt kommer att rymma 1 100 bostäder.