Hoppa till innehåll

Dina svar styr hur Bostadsbolaget jobbar

Bostadsbolaget har Sveriges mest omtyckta utemiljö.* Det visar resultatet från den senaste hyresgästenkäten som nyligen blivit klart. Serviceindex, det som mäter vår service till hyresgästerna, går dock ner en aning – en minskning med 0,7 procent.

Publicerad i Trivas nr 1 2022.

– Det är inte mycket, men vi kommer att jobba hårt för att det ska vända uppåt igen, säger Catarina Hagwall, chef för avdelningen Marknad & Kommunikation på Bostads­bolaget, som ansvarar för enkäten.
text Karin Andréen Olsson

Inte riktigt lika många hyresgäster svarade på enkäten som året före. Men en svarsfrekvens på 58,3 procent är i sammanhanget ändå en hög siffra, där allt över 50 procent brukar räknas som bra.
– Jag önskar att alla hyresgäster förstår betydelsen av den här enkäten för oss. Det vi får reda på här är utgångspunkt för hur vi planerar hela det kommande arbetsåret, säger Catarina.
– Det är jätteviktigt att så många som möjligt tar sig tid att svara och helst också lämnar kommentarer. Vår personal ute i områdena läser alla svar noggrant och ju mer konkreta synpunkter vi får till oss, desto bättre kan vi jobba med det som hyres­gästerna efterfrågar.

Hyresgästerna tryggare

Två områden som fått högre betyg i år är ”Trygghet” och ”Rent och snyggt” – frågor som tätt hänger samman och påverkar hur man upplever sitt bostadsområde. Bostadsbolaget har de senaste åren börjat arbeta mer systematiskt med avfallsfrågor för att det både ska bli enklare, tryggare och trevligare för hyresgäster att slänga sina sopor på rätt ställe och lättare för personalen att jobba effektivt.

Ett exempel är Hammarkullen, ett av de områden som höjt betyget mest, som bland annat fått nya miljöhus. Även andra insatser, som ”Trygga trappan”, har höjt betyget för trygghet och bidragit till att hela serviceindex gått upp med två procent.
– Det är väldigt roligt att se att det blir resultat när vi satsar, säger Catarina. Det är en tydlig uppgång inom båda dessa områden. Nu fortsätter vi på den inslagna vägen.
– Vi är dessutom det enda bostadsbolaget* i mätningen där man generellt stör sig mindre på grannarna. Kanske hänger det ihop med att våra hyresgäster också ger kontakten med grannarna högre betyg än tidigare. Pandemin har inneburit att vi tillbringat mer tid hemma och kanske lärt känna våra grannar bättre.

Hyresgästerna saknar kontakten

Pandemisituationen ser dock ut att vara ­bi­dragan­de orsak till att betyget sänkts för ”Ta kunden på allvar” och ”Hjälp när det behövs”. Fler hyresgäster än förut upplever att det är svårare att få kontakt med Bostadsbolaget och att det kan ta tid att få hjälp med åtgärder i lägenheten.
– Förståelsen för att det kan dröja och att vi bara har kunnat ta akuta ärenden inne i bostaden har nog minskat i takt med att pandemin blivit vardag, tror Catarina.
– Men självklart är detta något vi ska titta ­närmare på hur vi ska förbättra. Så snart restriktionerna tillåter kan vi också börja beta av de ärenden som fått sättas på vänt.

*Jämfört med andra bostadsbolag i samma storleksordning (över 11 000 lägenheter) i hyresgästundersökningar som utförs av AktivBo.

Här kan du se vad som är på gång i ditt område till följd av svaren från hyresgästenkäten.

Trivseln ökar
• 83,7% trivs i sitt område eller kvarter (83,5%).
• Betyget för trivsel i trapp­uppgången har också höjts och ­ligger på 79,1% (77,6%).

Snyggare och tryggare
• 75,1% tycker att boendemiljön som helhet känns trygg (74,7% 2020).
• 76,2% upplever utemiljön som ren och snygg (75,1% 2020).

Text: Karin Andréen Olsson Foto: Sofia Sabel

En kvinna som ler in i kameran

Catarina Hagwall
chef för Marknad & Kommunikation