Hoppa till innehåll

”Säkerhet är mer än lås och larm”

Att det känns tryggt och säkert där man bor kan vara av­görande för att man ska må bra.
– De flesta tänker nog på det fysiska, som lås och larm. Men säkerhet handlar om så mycket mer, säger Sara Fischer, säkerhetschef på Bostadsbolaget.

Publicerad i Trivas nr 1 2022.

Området ”säkerhet” på Bostads­bolaget involverar dock många fler än Sara och hennes två kollegor i säkerhetsenheten. Utvecklingschefer, utvecklingsledare, trygghetsvärdar och tekniska förvaltare arbetar varje dag med trygghet och säkerhet i någon form för hyresgäster och medarbetare. Självklart måste även alla fastighetsvärdar och annan personal ute i områdena känna till alla säkerhetsrutiner.

Sara delar in arbetet i fyra olika områden:
• Fysisk säkerhet. Skalskyddet runt fastigheterna, till exempel lås och larm.
• Informationssäkerhet. IT-system måste vara säkra och robusta och ska inte kunna nås av obehöriga. Papper ska hanteras så de får rätt skydd. Hyresgästernas personuppgifter och kritisk information får inte läcka ut.
• Personsäkerhet. Alla medarbetare ska vara säkra och trygga på sin arbetsplats. Det är nolltolerans mot hot och våld. Som en del i det arbetet har Bostadsbolaget utbildat alla kollegor under hösten 2021 i personsäkerhetsprocessen inom Framtidenkoncernen.
• Krishantering. Det behövs en organisation för att hantera oönskade händelser. Det kan vara både något akut som brand eller olycksfall – eller en stegrande kris med pandemin som färskt exempel.

Organisationen behöver vara övad för att tackla en kris.
Sara, som började på Bostadsbolaget i maj förra året, har en utbildning som civilingenjör med inriktning på riskhan­tering. Hon har arbetat både inom industrin och räddningstjänsten och ju närmare säkerhet och mänskligt beteende kommer varandra, desto mer intressant blir det tycker hon.
– Det var därför jag sökte mig hit. Här hänger säkerhet och trygghet så tätt ihop och medarbetarna känner sina områden otroligt väl. Boendemiljön är ju så avgörande för hur det är i livet. Som bostads­bolag kan man verkligen göra skillnad – det är häftigt.

Hon pratar om det som kallas för MTO-perspektiv – människa, teknik och organisation. Det innebär att man behöver ha en helhetssyn för säkerhetsarbetet ska få effekt. Det hjälper inte med larm om man inte vet hur det ska hanteras. För att kunna fatta kloka beslut behöver man också veta varför man ska göra – eller inte göra – något på ett visst sätt.
Det handlar om att bygga en säkerhetskultur. ”Från pärmen till att det sitter i väggarna”, som Sara uttrycker det.
Hon menar att Bostadsbolaget redan har en grundmurad kultur när det gäller säkerhet och trygghet. Nu handlar det mycket om att få ihop rutiner och instruktioner så att det blir effektivt och samma för alla.
– Det är viktigt att prata om säkerhetsfrågor hela tiden. Vi måste förstå vilka risker som finns och hur vi ska hantera dem. Vi är ju varandras arbetsmiljö och hyresgästernas boendemiljö.
Sara pekar på några faktorer som rent allmänt är viktiga för att ett område ska kännas tryggt – att det är rent och snyggt, att det som är trasigt lagas, att utemiljön är trivsam och att det finns belysning och växtlighet som inte skymmer för mycket. Bra kontakt med grannarna är också viktig för trygghetskänslan.

Men det finns också sådant som kan uppfattas väldigt olika, beroende både på person och sammanhang. Höga staket och kameror kan av någon upplevas som tryggt, men som något hotfullt av en annan.
– Det gäller att vi är tydliga med varför vi gör som vi gör, säger Sara. Vi behöver samarbeta med våra hyresgäster för att skapa riktigt trygga och bra miljöer både för dem och oss.

Tryggt och trevligt
Som hyresgäst kan du också bidra till att ditt bostadsområde känns tryggt och säkert. Sara Fischer tipsar om vad du kan tänka på:
• Var vaksam på vem du släpper in i huset. Dra dig inte för att fråga vad personen har för ärende.
• Sortera dina sopor och lägg dem på rätt ställe. En ren miljö känns trygg och trevlig.
• Ställ ingenting i trapphuset. Det är en brandfara och en säkerhetsrisk om räddningstjänsten behöver komma in, eller du och dina grannar snabbt behöver utrymma.
• Lär dig hur man förhindrar bränder och hur man släcker en brand. Gratis webbutbildning på flera språk hittar du här: brandskyddsbanken.se.
• Lär känna dina grannar. Att bry sig om varandra skapar både trygghet och trivsel i vardagen.

Text: Karin Andréen Olsson Foto: Peter Nilsson

En kvinna ler in i kameran. I bakgrunden hus och träd.

Sara Fischer, säkerhetschef på Bostadsbolaget.

En kvinna i en trappa och en man i arbetskläder bredvid tittar in i kameran.

Säkerhetschefen Sara hälsar på hos fastighetsvärden Mats i Amhult och diskuterar allt från nyckelhantering till grannsämja.