Hoppa till innehåll

QR-kod ger säkrare nyckelhantering

Bättre säkerhet kring nycklar. Det är syftet bakom pilotprojektet i Amhult, där alla nycklar ska förses med en QR-kod.

Publicerad i Trivas nr 1 2022.

– Det blir tryggare både för hyresgästerna och vår personal, säger Jens som är systemförvaltare på Bostads­bolaget och ansvarig för projektet.
Som en extra service för hyres­gästerna förfogar Bostadsbolaget över en extranyckel till varje lägenhet. Detta för att fastighetsvärden eller en leverantör ska kunna gå in och åtgärda saker utan att hyresgästen måste vara hemma eller lämna in sin nyckel. Självklart meddelas alltid hyresgästen innan ett sådant besök sker och man har förstås möjlighet att neka tillträde till den egna lägenheten. Det är oerhört viktigt att all hantering av nyckeln registreras – vem som hämtar ut den, vem den eventuellt lämnas vidare till och när den lämnas tillbaka.
– När vi nu scannar QR-koden vid varje överlämning kan vi enkelt spåra exakt vem som haft nyckeln och var den varit vid olika tidpunkter. Det blir säkrare och mer precist än papperskvittenser, förklarar Jens.

Amhult, med 300 lägenheter, är först ut som pilotområde. Så småningom är det tänkt att QR-koderna ska börja användas i alla områden.
– Den digitala spårningen är en trygghet både för hyresgästerna och vår personal som får ett säkert system som stöd.

Text: Karin Andréen Olsson Foto: Peter Nilsson

En hand håller i ett par nycklar. Fler nycklar hänger i bakgrunden. Alla lägenhetsnycklar som Bostadsbolaget förfogar över ska kunna spåras via en QR-kod.