Hoppa till innehåll

Lyckat projekt hjälper kvinnor i steget till arbete

Över hundra kvinnor i Göteborg har under året deltagit i projektet Klara Färdiga Kvinna. Det riktar sig till utrikes födda kvinnor och är en väg för att ta sig ett steg närmare arbetsmarknaden.

Publicerad i Trivas nr 3 2022.

 

Projektet har som mål att utöka kvinnors nätverk och att de ska närma sig arbetsmarknaden på olika sätt. Vi har haft möjlighet att erbjuda några platser för våra hyresgäster i Hammarkullen och Rannebergen under året vilket glädjande nog många kvinnor har hoppat på, berättar Suraya, utvecklingsledare på Bostadsbolaget.
– Flera av oss som arbetar på Bostadsbolaget har också blivit mentorer och jobbkompisar. Ett tiotal av mina kvinnliga kollegor är engagerade i projektet idag.

Klara Färdiga Kvinna-projektet drivs av Nya Kompisbyrån med finansiering från Europeiska socialfonden. Kvinnorna som deltar i de olika grupperna kommer från hela Göteborg och startar alltid med flera utbildningstillfällen på Folkuniversitetet. Under dessa träffar får varje deltagare en jobbkompis som är med och stöttar – hjälper till att skriva cv och går igenom vilken kompetens som finns eller om det behövs kompletteras.
– De här träffarna handlar också mycket om att sätta mål för deltagarna och inte minst att bredda nätverket. En del kanske kan för lite svenska och har inget naturligt nätverk ute i samhället, säger utvecklingsledaren Rebecca som också är engagerad i projektet.

Efter utbildningen blir kvinnorna tilldelad en mentor – en svensk kvinna som är väl etablerad på arbetsmarknaden. Under sex månader träffas deltagaren och mentorn. Var och under vilka former bestämmer man själva – det kan ske digitalt, på en promenad eller på ett kafé.
Projektet har varit mycket framgångsrikt så här långt. I augusti hade 87 kvinnor gått igenom sin utbildning och varit i gång ett halvår med sina mentorer. Ett femtiotal av kvinnorna hade vid det laget fått arbete, praktik eller börjat studera.
– Det innebär att cirka 57 procent av kvinnorna verkligen har närmat sig eller till och med kommit ut på arbetsmarknaden. Det är ett fint resultat. Flera nya grupper har nu startat efter sommaren och vi hoppas att Klara Färdiga Kvinna-projektet skulle kunna fortsätta på något sätt även nästa år, avslutar Suraya.

Klara Färdiga Kvinna

Klara Färdiga Kvinna är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden och drivs i Nya Kompisbyråns regi. Projektet finns i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Sundsvall och syftar till att stärka integrationen och jämställdheten genom nätverkande och gemenskap. Samarbetspartners är Folkuniversitetet och Hey Kiddo (som passar kvinnornas barn när de är på utbildning).

Text: Kerstin Torsede Foto: Peter Nilsson

Två kvinnor tittar på ett diplom.

Utvecklingsledarna Rebecca och Suraya gläder sig åt att 57 procent av kvinnorna har närmat sig eller till och med kommit ut på arbetsmarknaden.