Hoppa till innehåll

”När ängen växer upp förstår man tjusningen”

Smörblommor, prästkragar och blåklint samsas med surrande bin på ängarna i Högsbos bostadsområde. Ja, du läste rätt – ängar mitt i bostadsområdet. Syftet med ängarna är att skapa bättre förutsättningar för olika arter av insekter och växter att överleva. Allt för mångfaldens och klimatets skull.


Publicerad i Trivas nr 2 2022.

Det är snart fyra år sedan Bostadsbolagets miljövärd Arne fick upp intresset för ängsprojektet. Då började han etablera ängar i bostadsområdet i Tynnered. Resultatet blev så pass lyckat att Arne nu har valt att driva projektet vidare i Högsbo, där han ansvarar för utomhusmiljön.
– Varför jag startade med projektet även i Högsbo var för att jag insåg att det faktiskt tillför någonting för mångfalden. Man behöver inte klippa ned alla gräsytor för att det ska se fint ut. Låter man delar av gräsmattan få växa fritt skapas en annan skönhet som är mer levande och naturlig. Det är fantastiskt att se humlorna och bina som surrar omkring. Bin är viktiga för att växterna ska pollineras. I närheten av ängarna finns även en biodling.

På vissa ytor klipps gräset mer sällan för att för att låta arterna frodas. Då klipper Arne i stället fina gångar för att det ska bli enklare att ta sig fram. I andra fall görs ett större arbete där den befintliga gräsmattan tas bort. Sedan läggs ett lager med stenkross för att skapa en näringsfattig miljö. Växterna planteras på nytt och därefter sår man även med frömix av ängsväxter.

– Ytorna kan se tråkiga ut till en början, men sedan blir det jättefint. Det måste få ta lite tid – och det är verkligen värt väntan. Får vi fler växter får vi fler insekter, som i sin tur ger oss fler fåglar. Mångfalden är viktig och krävs för att växter och djur ska klara sig.
– Till en början var det många hyresgäster som undrade varför vi inte klipper gräset på vissa ställen. Men när ängen väl växer upp förstår de tjusningen. Jag har varit noga med att informera dem och förklara varför vi gör detta.
Arne har satt upp QR-koder på träden i bostadsområdet i Högsbo. Genom att skanna koden med sin telefon kan man läsa mer om det specifika trädets egenskaper.
– Jag fick upp ögonen för QR-koder och började fundera på hur man kunde använda dem i trädgårdsammanhang. Då kom jag på idén med träden, det är ett enkelt och roligt sätt att lära sig mer om träd och om olika trädarter. Flera av hyresgästerna i Högsbo har testat och tycker att det är väldigt roligt och lärorikt.

Text och foto: Josefine Gustafsson

En man framför en bikupa.

Bin är viktiga pollinatörer. Här står Arne framför en biodling i bostadsområdet i Högsbo. Som mest samsas cirka 60 000 bin i kupan.

Gräsmatta och ett flerfamiljshus i bakgrunden.

Här finns gott om plats för både gräsmatta och ängsyta.

Ängsblommor

Till en början kan ängsytorna se lite tråkiga ut, men blir betydligt finare så småningom.

En qr-kod upphängd på ett träd.

Arne har satt upp QR-koder som ger information om olika träd och växter.

En man sitter på huk på gräset.

Arne inspekterar ytan som ska bli äng så småningom.