Hoppa till innehåll

Så blir det lättare att förflytta sig hållbart

”Mobilitet” kanske du hört talas om? Ett begrepp som idag ofta används när man pratar om stadsplanering, bostäder och hållbar utveckling och som blivit allt viktigare för Bostadsbolaget de senaste åren.
Men vad betyder det egentligen – och hur berör det dig som hyresgäst?

Publicerad i Trivas nr 2 2022.

Begreppet mobilitet omfattar alla sorters fysiska förflyttningar och transporter i ett samhälle. Inte bara av oss själva utan även av gods och varor av alla slag, förklarar Dan Sandén, teknisk chef inom Framtidenkoncernen som Bostadsbolaget tillhör.
– Det är en av våra allra viktigaste hållbarhetsfrågor. Vi måste arbeta för att transportera oss människor och allting annat på ett mer hållbart sätt i framtiden.
Att förflytta sig mer hållbart handlar i första hand om att på sikt gå ifrån fossila bränslen men också att minska buller och trängsel.

Mer hållbara mobilitetslösningar ska bland annat underlätta för människor att välja bort bilen. Det kan gälla allt från bättre gång- och cykelvägar till cykelrum med fler funktioner, möjlighet att ladda elbil, cykel- och bilpooler, cykelverkstäder och tavlor med information om kollektivtrafik.
Men det kan också handla om transporter som förkortas eller inte behövs alls. Där kommer till exempel leveransboxar i närheten av bostaden in – eller gemensamma lokaler för hemarbete så att man inte behöver resa.
Men är det hyresvärdens ansvar att se till att våra resor och transporter blir färre och mer hållbara?
Ja, åtminstone om man frågar Bostadsbolagets hyresgäster. I en enkät som gick ut till hälften av Bostadsbolagets hyresgäster i höstas ställdes frågan ”Vem har det övergripande ansvaret för att du ska kunna leva klimatsmart?”. Nästan var femte hyresgäst svarade ”min hyresvärd”. Bara svaret ”jag själv” var vanligare.
Dan Sandén håller med.
– Det är absolut vårt ansvar att bidra till en hållbar stadsutveckling. Med tanke på att var fjärde göteborgare bor hos något av Framtidens bolag har det vi gör tillsammans en enorm påverkan på Göteborg och samhället.

Framtiden och dess dotterbolag, Bostadsbolaget, Poseidon, Familjebostäder och Gårdstensbostäder, har tagit ut riktningen genom ett så kallat mobilitetserbjudande som i sin grundläggande form ska vara inom räckhåll för alla hyresgäster senast 2025.
I grunderbjudandet ingår exempelvis skyltning för gångtrafikanter med tidsangivelser, cykelparkering med autobelysning och väderskydd om möjligt, cykelpumpar inom 400 meter, cykelrensningar med återbruk, bildelning och laddning av elbil inom 400 meter. 2030 ska det vara utökat med ytterligare tjänster som att kunna dela cyklar, elcykelpooler med mera.
– Parkeringsytor är väldigt dyra att producera, särskilt de som byggs under mark eller i p-hus, menar Dan Sandén.
– Resorna i egen bil måste minska, i första hand för miljöns skull, men också för Göteborg och våra hyresgäster. Nya bostäder blir billigare om vi inte måste bygga så många p-platser.
De flesta av Bostadsbolagets hyresgäster uppger att de oftast förflyttar sig till fots eller med kollektivtrafik. Men för att ännu fler ska kunna och vilja välja bort bilen måste det finnas rimliga alternativ.
– I samarbete med både Trafikkontoret i Göteborg och med Västtrafik vill vi skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra hyresgäster, säger Dan Sandén.
– Västtrafik har ett stort kundunderlag i våra områden, och därför är våra synpunkter på kollektivtrafikens utveckling viktiga i planeringen.

Text: Karin Andréen Olsson Foto: Sofia Sabel och iStock

En man ler in i kameran.

Dan Sandén är teknisk chef på AB Framtiden.

Elbil som laddar.

Cykel och spårvagn.

Paketboxar med en kvinna framför.

Med paketboxar i bostadsområdena behöver du inte åka nånstans för att hämta dina paket.