Hoppa till innehåll

Så här används din hyra

Den största delen av din hyra går till underhåll, värme, el, vatten och avfallshantering – utgifter du själv faktiskt kan bidra till att påverka.

Publicerad i Trivas nr 1 2022.

– Om vi sparar på vatten och värme, slänger soporna på rätt ställe och tar hand om våra lägenheter hjälps vi åt att hålla kost­naderna nere, säger Bostadsbolagets ekonomichef Magnus Adamsson.

Det senaste året har utgifterna för el, värme, vatten och avfall ökat generellt för Bostadsbolagets fastig­heter, vilket kan hänga ihop med både höjda elpriser och att vi tillbringat mer tid hemma under pandemin. Å andra sidan har mindre summor än tidigare lagts på reparationer och underhåll inne i lägenheterna.

– Pandemin har tvingat oss att bara åtgärda det akuta, säger Magnus. Pengarna vi sparat på detta har vi behållit i företaget tills vi kan återuppta vårt normala underhåll.
Han berättar att Bostadsbolaget även ändrat inriktning på underhållet och satsat på sådant där man inte behöver komma in i folks hem– till exempel målning i allmänna utrymmen och olika trygghetsskapande åtgärder som belysning och elektroniska lås.
– Vi har också hjälpt näringsidkare som hyr lokaler med lite hyresreduktion. Det är väldigt viktigt att våra områden hålls levande med butiker, frisörer och annan service.

Nya hyran på avin för mars

I år gjordes ingen förhandling av din hyra utan den nya hyran bygger på en tvåårig överenskommelse som tecknades ­mellan Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen.
Din hyra för 2022 fick du i samband med avin för mars månad och innebär en genomsnittlig höjning på 1,2 procent. Om just du fick en höjning och hur stor den blev beror på var du bor.
Innan hyran bestäms för 2023 blir det nya förhandlingar.

Hit går hyran!

Text: Karin Andréen Olsson