Hoppa till innehåll

Inomhusmiljö

Bilden visar ett rum i en etagelägenhet

 

Inomhusmiljö

Kvalitén på inomhusmiljön har stor betydelse dig som hyresgäst. I hemmet omges man av textilier, tapeter, plaster och andra material som på olika sätt kan påverka hälsa och välbefinnande. Ventilation, temperatur och radon påverkar också inomhusmiljön.


Ventilation

Vi behöver luft med bra kvalitet för att må bra. Inomhusluften måste ständigt bytas ut mot renare luft. I luften du andas i din lägenhet tillkommer hela tiden partiklar, gaser och vattenånga från människor, material och maskiner. Fukt bildas av luften du andas ut, dusch, tvättning och liknande.

Om ventilationen inte fungerar som den ska bildas kondens som i första hand visar sig på kalla ytor som fönster, men i senare skede även på väggar och möbler. Om fukten inte ventileras bort får mögelsporer fäste och kan börja växa inomhus med väsentligt försämrat inomhusklimat som följd.

Problem med ventilationen uppstår ofta på grund av tilltäppta tilluftsdon. Då förändras trycket i lägenheten och ventilationssystemet slutar att fungera. Därför är det av största vikt att du inte tejpar, eller på annat sätt täcker för tilluftsdonen.

På vår sida med instruktionsfilmer hittar du en film om ventilation i lägenheter. I filmen får du bland annat tips på hur du håller ventilationen cirkulerande. Instruktionsfilmer


Radon

Radon är en radioaktiv gas som kommer ur våra bergarter. Det finns radon i mer eller mindre höga halter i alla våra fastigheter. Höga halter av radongaser kan vara hälsofarliga och åtgärder kan behöva utföras ifall radonhalten vid mätning ligger över referensnivån 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3).

Då radon är en gas går den att ventileras bort. Genom om att låta ventilationen fungera som det är tänkt kan vi hålla radongashalterna låga.

Vi arbetar kontinuerligt med att mäta våra fastigheter samt åtgärda de med förhöjda värden. Vårt arbete med radon rapporteras årligen till Miljöförvaltningen i Göteborg som är tillsynsmyndighet.

Vill du veta radonstatus för din fastighet, logga in på Mina sidor. Om ni har haft radonmätning i er bostad och önskar att veta resultatet hänvisar vi till er fastighetsvärd. Ett resultat från avslutad mätningsdag kan ta upp emot en månad.


Temperatur

Vi får många frågor om inomhustemperatur, särskilt när det är kallt ute. Det som gäller på Bostadsbolaget är att det ska vara minst 20 grader inne, vilket också ligger i nivå med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi mäter temperaturen mitt i rummet – 1,5 meter över golvet.

Hemförsäkring

Oavsett om man äger sitt boende eller inte är det viktigt att vara försäkrad. Den som har hemförsäkring kan få ersättning för saker som förstörts i en brand och även för ersättningsboende om lägenheten har skadats så mycket att den är obeboelig. En hemförsäkring hjälper även vid stöld och om man råkar skada annans egendom.

Skadedjur

Har du drabbats är det viktigt att bli av med dem snabbt.
Kontakta Anticimex direkt på 075-245 10 00 om du tror att du har drabbats.