Hoppa till innehåll

Ekonomisk information

Ekonomisk information

Som allmännyttigt bolag är Bostadsbolaget helt självfinansierat. Vi får inget ekonomiskt stöd från Göteborgs Stad och invånare eller andra bidrag från offentlig sektor. Vinster som generas återinvesteras till största del i verksamheten. Bostadsbolaget har fastigheter i Göteborgs alla stadsdelar och sammanlagt uppgår fastigheternas marknadsvärde till 37 257 miljoner kronor (38 185 miljoner kronor för hela Bostadsbolagskoncernen). 2022 omsatte Bostadsbolaget 2 007 miljoner kronor vilket är 28 miljoner mer än året innan. Investerings- och underhållskostnaderna, inklusive nyproduktion uppgick till 821 miljoner kronor och årsresultat till 100 miljoner kronor.

Framtidenkoncernen har en centraliserad finansiell organisation. All finansiell verksamhet och riskhantering samordnas inom koncernen och hanteras av moderbolaget. Läs mer om Bostadsbolagets ekonomiska resultat och andra viktiga händelser i vår årsredovisning som du finner nedan. Här finner du även tidigare års rapporter.

Om oss

Juridiskt namn: Göteborgs stads bostadsaktiebolag
Styrelsens säte: Göteborg
Org.nr: 556046-8562
Grundades: 1945
Antal medarbetare: 401
Antal lägenheter: 23 792 (24 824 i hela Bostadsbolagskoncernen, inkl. kommanditbolag).
P-platser: 15 537
Kommersiella lokaler: Cirka 435 (förvaltas och hyrs ut av GöteborgsLokaler)
Hyresintäkter: 2 031 Mkr
Underhåll/Investeringar: 750 Mkr
(Uppgifter från 2022)

Årsredovisning

Mejla till info@bostadsbolaget.se om du vill beställa en tryckt årsredovisning.

Årsredovisningar

Framsida ÅR 2023

2023

Version framtagen för desktop/dator och läsplatta.
Framsida ÅR 2023

2023

Tillgänglighetsanpassad version.
Framsida ÅR 2022

2022

Version framtagen för desktop/dator och läsplatta.
Framsida ÅR 2022

2022

Tillgänglighetsanpassad version.
Framsida ÅR 2021

2021

Version framtagen för desktop/dator och läsplatta.
Framsida ÅR 2021

2021

Tillgänglighetsanpassad version.
2020
Årsredovisning
Årsredovisning brochyr 2020
2019
Årsredovisning

2018
Årsredovisning2017
Årsredovisning

2017
Bostadsbolaget berättar

2016
Årsredovisning & hållbarhetsredovisning.2016
Bostadsbolaget berättar


2015
Årsredovisning & hållbarhetsredovisning


2015
Bostadsbolaget berättar

2014
Årsredovisning & hållbarhetsredovisning

2014
Bostadsbolaget i korthet


2013
Årsredovisning & hållbarhetsredovisning

2013
Hållbarhetsredovisning

2012
Årsredovisning & hållbarhetsredovisning

2012
Engelsk
Hållbarhetsredovin.


2011
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.

2011
Engelsk
hållbarhetsredovisn.

2010
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.

2010
Engelsk
hållbarhetsredovisn.


2009
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.

2009
Engelsk
hållbarhetsredovisn.

2008
Årsredovisning